มูลนิธิรักษ์ไทยร่วมกับซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทยจำกัด) มหาชนเพื่อวางแผนและพูดคุยเกี่ยวกับโครงการเพื่อสังคม “ฮีโร่เทควันโดเพื่อยุติการรังแก”

Publication Date : January 27, 2022

มูลนิธิรักษ์ไทย ขอขอบพระคุณบริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทยจำกัด ) (มหาชน) ที่ได้ร่วมมือกันทำโครงการเพื่อสังคมมายาวนานกว่า 3 ปี

วันนี้ 27 มกราคม 2565 คุณภูมิใจ ไกรสินธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาแหล่งทุน เข้าพบคุณดาลัด นุตพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด และคุณชยมนต์ จิตเมตตา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การตลาดและสื่อสารองค์กร บริษัทซัมซุงประกันชีวิตฯ 

เพื่อวางแผนและพูดคุยเกี่ยวกับโครงการเพื่อสังคม “ฮีโร่เทควันโดเพื่อยุติการรังแก” ที่ได้รับการสนับสนุนจากทางบริษัทฯ ผ่านทางองค์กร Global Civic Sharing ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ และจะดำเนินโครงการร่วมกันอย่างต่อเนื่องในปีนี้ต่อไป 

#RaksThaiFoundation 
#SamsungLife