คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในชุมชนตึกพม่า

Publication Date : December 20, 2021


อีกหนึ่งโครงการดี ๆ ที่พวกเรามูลนิธิรักษ์ไทยและผู้สนับสนุนในนาม บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในชุมชนตึกพม่า 5 ชั้น อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเราหวังว่าทุกมื้ออาหารและถุงยังชีพจะบรรเทาผลกระทบให้กับผู้ที่ได้รับ ไม่มากก็น้อย

ทั้งนี้ได้มี กรรมการมูลนิธิรักษ์ไทย ดร.เก่งการ เหล่าวิโรจนกุล เป็นตัวแทนส่งมอบอาหารล้านมื้อร่วมกับบริษัทคาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด เพื่อส่งต่อกำลังใจให้แก่ทุกคน มูลนิธิรักษ์ไทยยังยืนหยัดและยืนยันที่จะช่วยเหลือกลุ่มคนที่เปราะบางให้ก้าวผ่านความวิกฤตและเกิดคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน