Events

01 Mar

“150 ปี ความร่วมมือ ไทย-ออสเตรีย”

 • Place :

  หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

 • Date :

  March 1, 2019

 • Time :

  06:00 PM

เมื่อวันที่ 1 และ 3 มีนาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา สถานทูตออสเตรียร่วมกับ CARE Austria และมูลนิธิรักษ์ไทย ได้ร่วมกันจัดงาน 150 ปี ความร่วมมือระหว่างความสัมพันธ์ไทย-ออสเตรีย ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และโรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่

More Details
01 Mar

นิทรรศการ ภาพถ่าย

 • Place :

  หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

 • Date :

  March 1, 2019

 • Time :

  12:00 AM

“Thailand, where the eye can see” พิพิธภัณฑ์ Weltmusuem Wien และองค์กรนานาชาติแคร์เชิญชวนเข้าชมนิทรรศการภาพถ่าย “Experience Thailand” เพื่อการกุศลโดยช่างภาพ Alexander von Wiedenbeck...

More Details
26 Feb

นิทรรศการภาพถ่าย ประสบการณ์ในประเทศไทย

 • Place :

  หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

 • Date :

  Febuary 26, 2019

 • Time :

  10:30 AM

นิทรรศการภาพถ่ายในครั้งนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่างแคร์ ออสเตรีย และมูลนิธิรักษ์ไทย ซึ่งนิทรรศการภาพถ่ายสุดพิเศษที่ถูกจัดแสดงทั้งหมดล้วนเป็นฝีมือการถ่ายภาพของช่างภาพชื่อดัง Alexander Von Wiedenbeck ทุกภาพถ่ายสะท้อนถึงการทำงานของมูลนิธิรักษ์ไทยในการช่วยเหลือชุมชนในพื้นที่ต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น ศูนย์การเรียนรู้ลูกแรงงานข้ามชาติ ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อผลักดันและส่งเสริมการศึกษาแก่ลูกแรงงานข้ามชาติ...

More Details