ประกาศสอบราคาจัดซื้อ จอสัมผัสอัจฉริยะ Smartboard

ประกาศสอบราคาจัดซื้อ จอสัมผัสอัจฉริยะ Smartboard

Publication Date : November 30, 2023

มูลนิธิรักษ์ไทย มีความประสงค์สอบราคาจัดซื้อจอสัมผัสอัจฉริยะ (Smartboard Huawei Ideahub S 2) พร้อมอุปกรณ์  จำนวน 1  รายการ ดังนี้

 
  • รายการที่ 1 จอสัมผัสอัจฉริยะ (Smartboard Huawei Ideahub S 2) พร้อมอุปกรณ์      จำนวน 2 เครื่อง

กำหนดยื่นและเปิดซองสอบราคา ให้ยื่นโดยตรงต่อมูลนิธิรักษ์ไทย 185 ซอยประดิพัทธ์6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่  27  พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 และปิดการรับซองราคาวันที่ 8  ธันวาคม พศ. 2566 เวลา 12.00 น และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 8  ธันวาคม พศ. 2566 เวลา 14 .00  น.เป็นต้นไป ณ มูลนิธิรักษ์ไทย 185 ซอยประดิพัทธ์6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ระหว่างตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน พศ. 2566 ถึง วันที่ 6 ธันวาคม  พศ. 2566 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-265-6815  นางสาวภาวิดา วรรณบุญศิริ ในและเวลาทำการ (08.30 น. - 17.30 น.)