ประกวดราคาจัดซื้อรถกระบะ Suzuki Carry พร้อมต่อเติมหลังกระบะ และตกแต่งภายในจำนวน   9  คัน

ประกวดราคาจัดซื้อรถกระบะ Suzuki Carry พร้อมต่อเติมหลังกระบะ และตกแต่งภายในจำนวน   9  คัน

Publication Date : November 30, 2023

มูลนิธิรักษ์ไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อรถกระบะ Suzuki Carry พร้อมต่อเติมหลังกระบะ และตกแต่งภายใน จำนวน 9 คันรวม 1 รายการ ตามรายละเอียดดังนี้

 
  • รายการที่ 1 รถกระบะ Suzuki Carry 1.5 MT  พร้อมต่อเติมหลังคากระบะ และตกแต่งภายใน จำนวน 9 คัน

กำหนดยื่นซองประกวดราคาให้ยื่นโดยตรงต่อมูลนิธิรักษ์ไทย 185 ซอยประดิพัทธ์6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ปิดการรับซองประกวดราคา วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 12.00น. เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  8 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.00น .ณ มูลนิธิรักษ์ไทย 185 ซอยประดิพัทธ์6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาได้ที่ มูลนิธิรักษ์ไทย 185 ซอยประดิพัทธ์6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ระหว่างตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ปิดการรับซองประกวดราคา วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  02-265-6815 ต่อ 15  นางสาวภาวิดา วรรณบุญศิริิ ในและเวลาราชการ