เรื่อง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์หรือสิ่งของ เครื่องมือ อุปกรณ์และสิ่งอื่นๆ ที่ไม่ใช่เวชภัณฑ์

เรื่อง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์หรือสิ่งของ เครื่องมือ อุปกรณ์และสิ่งอื่นๆ ที่ไม่ใช่เวชภัณฑ์

Publication Date : July 8, 2021         มูลนิธิรักษ์ไทยมีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์หรือสิ่งของ เครื่องมือ อุปกรณ์และสิ่งอื่นๆ ที่ไม่ใช่เวชภัณฑ์ จำนวน 25 รายการ โดยมีกำหนดยื่นและเปิดซองประกวดราคา ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม พศ. 2564 และปิดการรับซองราคาวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 12.00 น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น.

       ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ มูลนิธิรักษ์ไทย 185 ซอยประดิพัทธ์ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 7 กรกฎาคม พศ. 2564 และปิดการรับซองราคาวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-265-6840 หรือ 02 2656819 หรือ 08-2239-6503 ในและเวลาทำการ (08.30 น. - 17.30 น.)

รายละเอียดประกาศและใบเสนอราคา
Checklist ราคาสินค้า