ลงพื้นที่ที่ชุมชนแรงงานอาศัยอยู่ เพื่อติดสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ COVID-19

ลงพื้นที่ที่ชุมชนแรงงานอาศัยอยู่ เพื่อติดสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ COVID-19

Publication Date : July 8, 2021

เจ้าหน้าที่มูลนิธิรักษ์ไทย จ.ชลบุรี ร่วมกับ ทีมงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ลงพื้นที่ที่ชุมชนแรงงานอาศัยอยู่ เพื่อติดสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ COVID-19 และสอบถามความเป็นอยู่ เพื่อเก็บข้อมูล วางแผนเพื่อช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือ มีการระบาดของ COVID-19 ต่อไป ซึ่งเบื้องต้น ในชุมชนยังคงขาดแคลนหน้ากากอนามัย ซึ่งจะดำเนินการประสานและนำมาแจกจ่ายให้กับคนในชุมชนต่อไป