มูลนิธิรักษ์ไทยลงพื้นที่ปฏิบัติงานโต้ตอบและค้นหาผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรีย (CIS)

มูลนิธิรักษ์ไทยลงพื้นที่ปฏิบัติงานโต้ตอบและค้นหาผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรีย (CIS)

Publication Date : August 18, 2021

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 ลงพื้นที่ปฏิบัติงานโต้ตอบและค้นหาผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรีย (CIS)

นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี นายชาตรี ราษีบุษย์ หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ มอบหมายให้หน่วยควบคุมโรคติดต่อ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ร่วมกับ #มูลนิธิรักษ์ไทย ออกปฏิบัติการตอบโต้โรคไข้มาลาเรียตามมาตรการ 1-3-7 ในพื้นที่หมู่ 5 ตำบลห้วยจันทร์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมทั้งตรวจสอบหาแหล่งแพร่เชื้อ และเจาะเลือดให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงจำนวน 57 ราย โดยใช้ชุดตรวจ RDT (ชุดตรวจเร็ว) ซึ่งผลการตรวจเชื้อคือ "ยังไม่พบการติดเชื้อ"

พร้อมกันนั้นได้แจกมุ้งให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง จำนวน 57 หลัง และทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิรักษ์ไทยได้ให้ความรู้ด้านสุขศึกษา การป้องกันตัวจากโรคไข้มาลาเรียแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่หมู่ 5 ตำบลห้วยจันทร์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วย

#RaksThaiFoundation
#malaria