มูลนิธิรักษ์ไทยสมุทรสาคร เข้าร่วมกับหน่วยฉีดวัคซีนโควิด-19

มูลนิธิรักษ์ไทยสมุทรสาคร เข้าร่วมกับหน่วยฉีดวัคซีนโควิด-19

Publication Date : October 5, 2021

ทีม FOM (Field Officer Migrant) มูลนิธิรักษ์ไทยสมุทรสาคร เข้าร่วมกับหน่วยฉีดวัคซีนโควิด-19 ซึ่งจะทำหน้าที่คัดกรองและแนะนำการสังเกตอาการหลังฉีดวัคซีนให้กับแรงงานข้ามชาติที่ทำงานในโซนตลาดและโรงงาน ที่โรงเรียนเทศบาล 8 

มีผู้มารับบริการประมาณ 1,000 คน ทั้งไทยและแรงงานข้ามชาติ สำหรับผู้ที่มีเอกสารบัตรสีชมพูหรือพาสปอร์ตและผู้ลงทะเบียนจองสิทธิ โดยส่วนใหญ่แรงงานจะฉีดเป็นเข็มที่ 2 แล้ว

ซึ่งทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร นำโดยผู้ว่าฯ คนใหม่ร่วมกับโรงพยาบาลสมุทรสาคร มีแผนออกฉีดวัคซีนโควิด-19 วันที่ 14-15 ตุลาคม 2564 ให้กับแรงงานข้ามชาติ #ที่ไม่มีเอกสารใดๆ หรือมีเอกสาร #แต่ยังเข้าไม่ถึงสิทธิ จำนวนโควตา 5,000 คน ในเขตพื้นที่ตลาดกุ้งและตลาดทะเลไท ซึ่งทางอาสมัครของทางมูลนิธิรักษ์ไทยจะลงพื้นที่สำรวจข้อมูลแรงงานที่ยังไม่ได้รับวัคซีนและให้ความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจและความมั่นใจกับแรงงานในการฉีดวัคซีนด้วย