กิจกรรมให้ความรู้ในเรื่อง Covid -19

กิจกรรมให้ความรู้ในเรื่อง Covid -19

Publication Date : January 11, 2022

วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 17.00 ที่ชุมชน 5 ธันวา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีกิจกรรมให้ความรู้ในเรื่อง Covid-19 การป้องกันตัวเองและการดูแลผู้ป่วยในหอพักกลุ่มเล็ก ๆจำนวน 2 หอพักประมาณ 28 ห้อง เนื่องจากเมื่อวานมีผู้ติดเชื้อใหม่ใน 2 หอพักซึ่งอยู่ติดกัน เป็นแรงงานข้ามชาติไทยใหญ่ มีอาสาสมัครแรงงานข้ามชาติที่ได้รับการอบรมจาก มูลนิธิรักษ์ไทยเป็นผู้ให้ความรู้และมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิรักษ์ไทยสนับสนุนการทำกิจกรรมในครั้งนี้