ลงพื้นที่สำรวจแรงงานข้ามชาติที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน

ลงพื้นที่สำรวจแรงงานข้ามชาติที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน

Publication Date : November 1, 2021

เจ้าหน้าที่รักษ์ไทยสมุทรสาคร ร่วมกับแกนนำแรงงานข้ามชาติในพื้นที่ชุมชนกำพร้า ท่าฉลอมและตลาดกุ้ง ลงพื้นที่สำรวจแรงงานข้ามชาติที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน สรุปยอดวันที่ 31/10/64 มีแรงงานมาลงชื่อ 286 คน จะได้ฉีดวัคซีนวันที่ 1 และ 2 พฤศจิกายน นี้ที่วัดโกรกกรากใน

จากการพูดคุยกับแรงงานที่มาลงทะเบียน พบว่าแรงงานหลายคนอยากฉีดวัคซีน เพราะมีข้อมูลมากขึ้น  ไม่ได้มีความกลัวแล้ว และมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อแรงงานโดยตรงคือ เจ้าของห้องเช่า หลายพื้นที่เริ่มปฎิเสธไม่ให้เช่าต่อถ้าไม่ฉีด กรณีนายจ้าง ไม่สามารถต่อใบอนุญาตทำงานได้ ถ้าแรงงานคนไหนไม่ได้ฉีดวัคซีน ส่งผลกระทบแรงงาน ร้ายแรงคือออกจากงาน  สถานการณ์จังหวัด ณ ตอนนี้เร่งฉีดให้กลุ่มคนที่นอกเหนือจากสิทธิบัตรประกันสังคมทุกคนต้องได้รับวัคซีนไม่ว่าจะมีบัตรหรือไม่มีบัตรก็ตาม  รวมทั้งเด็กที่มีอายุ 12-17ปี ลงชื่อไว้ก่อน รอวัคซีนเข้ามา ส่วนคนที่ป่วยเป็นโควิด รอการนัดหมายแต่สามารถเก็บข้อมูลลงชื่อไว้ล่วงหน้า กลุ่มเปราะบางถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องได้รับด่วน