News

ขอบคุณมูลนิธิรักษ์ไทย ที่สนับสนุนน้ำดื่ม

ขอบคุณมูลนิธิรักษ์ไทย ที่สนับสนุนน้ำดื่ม

พี่น้องชาติพันธุ์ ลาหู่ ชุมชนศรีปิงเมือง อ.เมือง เชียงใหม่ 17 ครอบครัว ขอบคุณมูลนิธิรักษ์ไทย ที่สนับสนุนน้ำดื่ม เนื่องจากตู้กดน้ำดื่มชุมชน ถูกระงับการใช้

January 11, 2022
กิจกรรมให้ความรู้ในเรื่อง Covid -19

กิจกรรมให้ความรู้ในเรื่อง Covid -19

ชุมชน 5 ธันวา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีกิจกรรมให้ความรู้ในเรื่อง Covid-19 และการป้องกันตัวเองและการดูแลผู้ป่วยในหอพัก

January 11, 2022
ลงพื้นที่สำรวจแรงงานข้ามชาติที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน

ลงพื้นที่สำรวจแรงงานข้ามชาติที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน

เจ้าหน้าที่รักษ์ไทยสมุทรสาคร ร่วมกับแกนนำแรงงานข้ามชาติในพื้นที่ชุมชนกำพร้า ท่าฉลอมและตลาดกุ้ง ลงพื้นที่สำรวจแรงงานข้ามชาติที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน

November 1, 2021
มูลนิธิรักษ์ไทยจังหวัดชลบุรี ตรวจคัดกรอง ATK (Antigen Test Kit)

มูลนิธิรักษ์ไทยจังหวัดชลบุรี ตรวจคัดกรอง ATK (Antigen Test Kit)

มูลนิธิรักษ์ไทยจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพานทอง โรงพยาบาลพานทองและโครงการเจริญสินธานีบางนาตราด (พานทองนคร) ตรวจคัดกรอง ATK

October 7, 2021
อบรมเรื่อง Stand up against street harassment ให้กับผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand 2021

อบรมเรื่อง Stand up against street harassment ให้กับผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand 2021

มูลนิธิรักษ์ไทยได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นวิทยากรในการ อบรมเรื่อง Stand up against street harassment ให้กับผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand 2021

October 7, 2021
มูลนิธิรักษ์ไทยสมุทรสาคร เข้าร่วมกับหน่วยฉีดวัคซีนโควิด-19

มูลนิธิรักษ์ไทยสมุทรสาคร เข้าร่วมกับหน่วยฉีดวัคซีนโควิด-19

ทีม FOM (Field Officer Migrant) มูลนิธิรักษ์ไทยสมุทรสาคร เข้าร่วมกับหน่วยฉีดวัคซีนโควิด-19 ซึ่งจะทำหน้าที่คัดกรองและแนะนำการสังเกตอาการหลังฉีดวัคซีน

October 5, 2021
มูลนิธิรักษ์ไทยลงพื้นที่ปฏิบัติงานโต้ตอบและค้นหาผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรีย (CIS)

มูลนิธิรักษ์ไทยลงพื้นที่ปฏิบัติงานโต้ตอบและค้นหาผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรีย (CIS)

มูลนิธิรักษ์ไทย ออกปฏิบัติการตอบโต้โรคไข้มาลาเรียตามมาตรการ 1-3-7 ในพื้นที่หมู่ 5 ตำบลห้วยจันทร์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

August 18, 2021
เจ้าหน้าที่รักษ์ไทยลงพื้นที่ส่งต่อความช่วนเหลือให้กับแรงงานที่ถูกกักตัวในชุมชน

เจ้าหน้าที่รักษ์ไทยลงพื้นที่ส่งต่อความช่วนเหลือให้กับแรงงานที่ถูกกักตัวในชุมชน

รักษ์ไทยชลบุรี ร่วมกับ อบต. หนองบอนแดง สภากาชาด แกนนำชุมชนกัมพูชา และพม่า ลงพื้นที่ส่งต่อความช่วนเหลือให้กับแรงงานที่ถูกกักตัวในชุมชน

August 1, 2021
ลงพื้นที่ที่ชุมชนแรงงานอาศัยอยู่ เพื่อติดสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ COVID-19

ลงพื้นที่ที่ชุมชนแรงงานอาศัยอยู่ เพื่อติดสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ COVID-19

เจ้าหน้าที่มูลนิธิรักษ์ไทย จ.ชลบุรี ร่วมกับ ทีมงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ลงพื้นที่ที่ชุมชนแรงงานอาศัยอยู่ เพื่อติดสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ COVID-19 และสอบถามความเป็นอยู่ เพื่อเก็บข้อมูล

July 8, 2021