News

กลุ่มประมงพื้นบ้านเกาะเต่าวางซั้งปลา โดยโครงการ BIOFIN UNDP ธนาคารกรุงไทย KohTao Better Together

กลุ่มประมงพื้นบ้านเกาะเต่าวางซั้งปลา โดยโครงการ BIOFIN UNDP ธนาคารกรุงไทย KohTao Better Together

“ซั้งปลา”ทางมะพร้าว สร้างบ้านให้ปลา ความหวังเล็กๆสร้างรายได้ให้กับประมงพื้นบ้าน

Febuary 3, 2022
Raks Thai donates blankets to relieve cold in the north

Raks Thai donates blankets to relieve cold in the north

มูลนิธิรักษ์ไทยได้รับบริจาคผ่านมูลนิธิรักษ์ไทยสำนักงานแม่แจ่มและมูลนิธิรักษ์ไทยสำนักงานเชียงใหม่ จากการประชาสัมพันธ์ผ่านทางแฟนเพจมูลนิธิรักษ์ไทย ไปส่งมอบความอบอุ่นและความห่วงใย

January 10, 2022
“Samsung Life Insurance 1st Online Taekwondo Youth Camp Collaborated with TRUE 5G”

“Samsung Life Insurance 1st Online Taekwondo Youth Camp Collaborated with TRUE 5G”

ด็กนักเรียนจำนวน 292 คน จากกว่า 72 โรงเรียนในภาคตะวันออกที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการส่งเสริมการมีต้นแบบพฤติกรรมทางบวก ผ่านการสร้างแรงบันดาลใจในการเล่นกีฬาเทควันโดอย่างสร้างสรรค์

September 20, 2021
“ฮีโร่เทควันโดเพื่อยุติการรังแก”

“ฮีโร่เทควันโดเพื่อยุติการรังแก”

ดร.สุทธิโสพรรณ ช่วยวงศ์ญาติ เป็นตัวแทนกรรมการมูลนิธิรักษ์ไทย ร่วมงานแถลงข่าวโครงการ “ฮีโร่เทควันโดเพื่อยุติการรังแก” ซึ่งโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก ซัมซุงประกันชีวิต

September 10, 2021
รักษ์ไทยประสานงานส่งแรงงานข้ามชาติกลับประเทศกัมพูชา จากสถานการณ์ COVID-19

รักษ์ไทยประสานงานส่งแรงงานข้ามชาติกลับประเทศกัมพูชา จากสถานการณ์ COVID-19

มูลนิธิรักษ์ไทยภาคตะวันออก (ระยอง และ ตราด) ดำเนินการส่งแรงงานข้ามชาติกลับประเทศกัมพูชา โดยผ่านทางชายแดนหาดเล็ก

Febuary 17, 2022
ขอบคุณมูลนิธิรักษ์ไทย ที่สนับสนุนน้ำดื่ม

ขอบคุณมูลนิธิรักษ์ไทย ที่สนับสนุนน้ำดื่ม

พี่น้องชาติพันธุ์ ลาหู่ ชุมชนศรีปิงเมือง อ.เมือง เชียงใหม่ 17 ครอบครัว ขอบคุณมูลนิธิรักษ์ไทย ที่สนับสนุนน้ำดื่ม เนื่องจากตู้กดน้ำดื่มชุมชน ถูกระงับการใช้

January 11, 2022
กิจกรรมให้ความรู้ในเรื่อง Covid -19

กิจกรรมให้ความรู้ในเรื่อง Covid -19

ชุมชน 5 ธันวา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีกิจกรรมให้ความรู้ในเรื่อง Covid-19 และการป้องกันตัวเองและการดูแลผู้ป่วยในหอพัก

January 11, 2022
ลงพื้นที่สำรวจแรงงานข้ามชาติที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน

ลงพื้นที่สำรวจแรงงานข้ามชาติที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน

เจ้าหน้าที่รักษ์ไทยสมุทรสาคร ร่วมกับแกนนำแรงงานข้ามชาติในพื้นที่ชุมชนกำพร้า ท่าฉลอมและตลาดกุ้ง ลงพื้นที่สำรวจแรงงานข้ามชาติที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน

November 1, 2021
มูลนิธิรักษ์ไทยจังหวัดชลบุรี ตรวจคัดกรอง ATK (Antigen Test Kit)

มูลนิธิรักษ์ไทยจังหวัดชลบุรี ตรวจคัดกรอง ATK (Antigen Test Kit)

มูลนิธิรักษ์ไทยจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพานทอง โรงพยาบาลพานทองและโครงการเจริญสินธานีบางนาตราด (พานทองนคร) ตรวจคัดกรอง ATK

October 7, 2021