News

มูลนิธิรักษ์ไทยลงพื้นที่ปฏิบัติงานโต้ตอบและค้นหาผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรีย (CIS)

มูลนิธิรักษ์ไทยลงพื้นที่ปฏิบัติงานโต้ตอบและค้นหาผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรีย (CIS)

มูลนิธิรักษ์ไทย ออกปฏิบัติการตอบโต้โรคไข้มาลาเรียตามมาตรการ 1-3-7 ในพื้นที่หมู่ 5 ตำบลห้วยจันทร์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

August 18, 2021
เจ้าหน้าที่รักษ์ไทยลงพื้นที่ส่งต่อความช่วนเหลือให้กับแรงงานที่ถูกกักตัวในชุมชน

เจ้าหน้าที่รักษ์ไทยลงพื้นที่ส่งต่อความช่วนเหลือให้กับแรงงานที่ถูกกักตัวในชุมชน

รักษ์ไทยชลบุรี ร่วมกับ อบต. หนองบอนแดง สภากาชาด แกนนำชุมชนกัมพูชา และพม่า ลงพื้นที่ส่งต่อความช่วนเหลือให้กับแรงงานที่ถูกกักตัวในชุมชน

August 1, 2021
ลงพื้นที่ที่ชุมชนแรงงานอาศัยอยู่ เพื่อติดสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ COVID-19

ลงพื้นที่ที่ชุมชนแรงงานอาศัยอยู่ เพื่อติดสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ COVID-19

เจ้าหน้าที่มูลนิธิรักษ์ไทย จ.ชลบุรี ร่วมกับ ทีมงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ลงพื้นที่ที่ชุมชนแรงงานอาศัยอยู่ เพื่อติดสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ COVID-19 และสอบถามความเป็นอยู่ เพื่อเก็บข้อมูล

July 8, 2021
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์หรือสิ่งของ เครื่องมือ อุปกรณ์และสิ่งอื่นๆ ที่ไม่ใช่เวชภัณฑ์

เรื่อง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์หรือสิ่งของ เครื่องมือ อุปกรณ์และสิ่งอื่นๆ ที่ไม่ใช่เวชภัณฑ์

 มูลนิธิรักษ์ไทยมีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์หรือสิ่งของ เครื่องมือ อุปกรณ์และสิ่งอื่นๆ ที่ไม่ใช่เวชภัณฑ์ จำนวน 25 รายการ ...

July 8, 2021
มูลนิธิรักษ์ไทยเป็นตัวแทน 38 องค์กร ยื่นหนังสือคัดค้านร่างกระทรวงฯ

มูลนิธิรักษ์ไทยเป็นตัวแทน 38 องค์กร ยื่นหนังสือคัดค้านร่างกระทรวงฯ

เนื่องจาก "ร่างกระทรวงฯ ฉบับนี้ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ เสรีภาพ ของประชาชนซึ่งขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง"

July 2, 2021
วันสตรีสากลปี 2564 ภายใต้หัวข้อ “ความเท่าเทียมทางเพศ : ชีวิตที่ปราศจากความรุนแรง”

วันสตรีสากลปี 2564 ภายใต้หัวข้อ “ความเท่าเทียมทางเพศ : ชีวิตที่ปราศจากความรุนแรง”

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม ที่ผ่านมา มูลนิธิรักษ์ไทย (สมาชิกองค์การแคร์นานาชาติ) พร้อม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ และ Hotelintel.Co ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานวันสตรีสากลปี 2564 ณ โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ

April 2, 2021
มูลนิธิรักษ์ไทย และเครือข่ายเป๊ปซี่ประเทศไทย เตรียมแจกอาหารล้านมื้อ

มูลนิธิรักษ์ไทย และเครือข่ายเป๊ปซี่ประเทศไทย เตรียมแจกอาหารล้านมื้อ

บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด และ บริษัท เป๊ปซี่โค เซอร์วิสเซส เอเชีย จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มเป๊ปซี่ ขนมขบเคี้ยวมันฝรั่งทอดกรอบเลย์ และขนมมัลติเกรนอบกรอบ “ซันไบทส์” โดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ประธานกรรมการ และบริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์ซันโทรี่และเป๊ปซี่ โดย นายโอเมอร์ มาลิค...

June 7, 2020
มูลนิธิรักษ์ไทยเตรียมแจกสบู่ล้านก้อน จากคอลเกต สนับสนุนโครงการ #SafeHands Challenge

มูลนิธิรักษ์ไทยเตรียมแจกสบู่ล้านก้อน จากคอลเกต สนับสนุนโครงการ #SafeHands Challenge

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 ณ บริษัทคอลเกตปาล์มโอลีพ (ประเทศไทย) จำกัด // มูลนิธิรักษ์ไทย นำโดย ศ.นพ. กระแส ชนะวงศ์ ประธานกรรมการ และคุณพร้อมบุญ พานิชภักดิ์ เลขาธิการมูลนิธิรักษ์ไทย รับมอบสบู่ 1 ล้านก้อนจากบริษัทคอลเกต ปาล์มโอลีพ (ประเทศไทย) จากที่องค์การแคร์นานาชาติ ได้รับบริจาคสบู่จาก คอลเกต ให้กับสมาชิกแคร์รวม 8 ประเทศ...

June 5, 2020
เซ็นทรัลแอร์ ประเทศไทย สนับสนุนเครื่องปรับอากาศ เพื่อส่งเสริมงานพัฒนาในพื้นที่ภาคเหนือ

เซ็นทรัลแอร์ ประเทศไทย สนับสนุนเครื่องปรับอากาศ เพื่อส่งเสริมงานพัฒนาในพื้นที่ภาคเหนือ

(วันที่ 2 มีนาคม 2563) ณ บริษัท เซ็นทรัล แอร์ ประเทศไทย จํากัด คุณพร้อมบุญ พานิชภักดิ์ เลขาธิการมูลนิธิรักษ์ไทย ได้เป็นตัวแทนมูลนิธิรักษ์ไทย รับมอบเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 ชุด โดยคุณสัตยา ศรีอ่อน รองกรรมการผู้จัดการบริษัท เซ็นทรัลแอร์ จำกัด เพื่อสนับสนุนให้มูลนิธิรักษ์ไทยได้ปรับปรุงสำนักงาน...

March 2, 2020