มูลนิธิรักษ์ไทยจังหวัดชลบุรี ตรวจคัดกรอง ATK (Antigen Test Kit)

มูลนิธิรักษ์ไทยจังหวัดชลบุรี ตรวจคัดกรอง ATK (Antigen Test Kit)

Publication Date : October 7, 2021

มูลนิธิรักษ์ไทยจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพานทอง โรงพยาบาลพานทองและโครงการเจริญสินธานีบางนาตราด (พานทองนคร) ตรวจคัดกรอง ATK (Antigen Test Kit) ให้กับคนในชุมชนพานทองนคร 200 คน โดยแบ่งการจัดกิจกรรมเป็น 2 วัน วันละ 100 คน เนื่องจากส่วนใหญ่ทำงานโรงงาน มีวันหยุด และช่วงเวลาที่ไม่ตรงกัน จึงต้องดำเนินการ 2 วันเพื่อทำการค้นหาผู้ป่วยที่สัมผัสใกล้ชิด กับ cluster ที่เกิดขึ้นในพื้นที่พานทอง