อบรมเรื่อง Stand up against street harassment ให้กับผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand 2021

อบรมเรื่อง Stand up against street harassment ให้กับผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand 2021

Publication Date : October 7, 2021

มูลนิธิรักษ์ไทยได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นวิทยากรในการ อบรมเรื่อง Stand up against street harassment ให้กับผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand 2021
ขอบพระคุณกองประกวด Miss Universe Thailand 2021 และ L'Oréal Paris Thailand ที่ให้ทางรักษ์ไทยได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อ ในวันนี้ค่ะ

ขอขอบพระคุณกองประกวด Miss Universe Thailand 2021 และ L'Oréal Paris Thailand ที่ให้โอกาสทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิรักษ์ไทย ให้ความรู้ เรื่อง Stand up Against Street Harassment (ยืนหยัดต่อต้านการคุกคามบนท้องถนนและในที่สาธารณะ) แก่ผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand 2021 ทุกคน

หากหน่วยงานหรือองค์กรใด ต้องการให้พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ เข้าอบรม สามารถ ลงทะเบียนได้ที่ : https://forms.gle/FGCbQEh2d6kgxJJM7  ( สามารถเลือกวันอบรมได้ )