Campaign

Who is Raks Thai

Raks Thai Foundation was established on 15 August 1997 to continue the work of CARE International (Thailand).
In building a strong community and help the vulnerable Under the implementation of the main project in 5 objective.

Completed Campaigns

One Mask For One Child

การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งหลาย ๆ คนรู้ดีเป็นอย่างยิ่งว่าสามารถแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วซึ่งสร้างผลกระทบเป็นวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม หรือการศึกษา ซึ่ง ณ เวลานี้ ยังไม่มีประเทศใด ๆ ในโลกที่จะสามารถคิดค้นยาที่จะสามารถรักษาโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส COVID-19 ได้อย่าง 100% ดังนั้นวิธีกา...

Completed donation amount

110%

Cold disaster at North of Thailand

ตอนนี้บนดอยหนาวมาก...ยังมีโรงเรียนและเด็ก ๆ ที่อยู่บนดอย ยังขาดแคลนผ้าห่มและอุปกรณ์ป้องกันภัยหนาว ดังนั้นเพื่อช่วยเหลือพวกเขา มูลนิธิรักษ์ไทยขอรับบริจาค “ผ้าห่ม เสื้อกันหนาว ผ้าพันคอ หรืออุปกรณ์ส่วมใส่เพื่อกันหนาว” เพื่อส่งต่อให้พวกเขา ตามพื้นที่และโรงเรียนที่ยังประสบภัยหนาว อยู่ในตอนนี้ เพราะ ช...

Donation status

7%

Save Elephant

แต่เดิม อาชีพ “ควาญช้าง” เป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวจำนวนมาก แต่ปัจจุบัน ในภาวะที่การท่องเที่ยวได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด19 ทำให้สถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งไม่สามารถเปิดให้บริการตามเดิมได้ ทำให้ช้างจำนวนกว่า 100 เชือก รวมไปถึงควาญช้างต้องเดินทางกลับเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านดังเดิ...

Completed donation amount

164%

Help flood at the South of Thailand

มูลนิธิรักษ์ไทยขอเป็นสื่อกลางในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ทุกคนที่ตอนนี้กำลังประสบอุทกภัย จากเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา แม้ตอนนี้สถานการณ์ในตัวเมืองจะดีขึ้นตามลำดับ แต่ในต่างอำเภอยังวิกฤติอยู่และต้องได้รับการฟื้นฟูอย่างเร่งด่วน คุณสามารถส่งต่อความช่วยเหลือได้

Donation status

62%

ช่วยคนเปราะบางที่ประสบภัยน้ำท่วมในช่วงโควิด-19

สถานการณ์น้ำท่วมในประเทศไทยสร้างความยากลำบากให้กับชุมชนในหลายจังหวัดโดยเฉพาะชุมชนที่พักอาศัยในพื้นที่ลุ่มติดแม่น้ำ ซึ่งจังหวัดที่เป็นพื้นที่ทำงานของมูลนิธิรักษ์ไทย คือ จังหวัดอยุธยา ในตอนนี้ชาวบ้านกว่า 1,000 ครัวเรือน กำลังเดือดร้อนจากน้ำท่วม

Donation status

3%