ของขวัญ

ของขวัญของความยั่งยืนในการเปลี่ยนแปลง

รักษ์ไทยมอบตำรา สมุด และปากกา ให้แก่ชุมชนและโรงเรียนบนพื้นที่ห่างไกลที่ขาดแคลนอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน เพื่อให้เด็กทุกวัยได้มีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา

อะไรคือของขวัญของความยั่งยืนในการเปลี่ยนแปลง

เป็นของขวัญที่สร้างพลังให้แก่ผู้คนทั่วโลกให้พวกเขาเอื้อมถึงศักยภาพของตน เป็นของขวัญที่คุณภูมิใจที่จะให้ เป็นของขวัญที่ทุกคนดีใจที่ได้รับ

_______________________________

ของขวัญแนะนำ

การฝึกอบรมคุณแม่ชาติพันธุ์ ในพื้นที่ป่าต้นน้ำ

5,000 บาท

หนังสือเด็ก

300 บาท

ของเล่น เสริมพัฒนาการเด็ก

300 บาท

การฝึกทักษะการสร้างความเข้มแข็งให้ตนเอง

5,000 บาท

การฝึกทักษะอาชีพ/ การบริหารจัดการ

5,000 บาท

การฝึกทักษะการตลาด

5,000 บาท

เงินทุนเพื่อเริ่มต้นอาชีพ

10,000 บาท

เครื่องจักรเย็บผ้า 1 เครื่อง

5,000 บาท

การฝึกอบรมการเงินและการบัญชี

5,000 บาท

มูลนิธิรักษ์ไทยเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 399 ของประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้