อาสาสมัคร

อาสาสมัคร

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเพื่อสังคม

“มูลนิธิรักษ์ไทยต้องการเจ้าหน้าที่ ที่มีความเชื่อมั่นในงานพัฒนาความสามารถของคนในการพัฒนาตนเอง มูลนิธิรักษ์ไทยเน้นว่าเจ้าหน้าที่เป็นทรัพยากรที่มีค่าในการผลักดันให้เกิดผลสำเร็จที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ขององค์กร”

รู้สึกภาคภูมิใจที่เห็นคนอื่นพึ่งพาตนเองได้ จากการแนะนำของเรา

"การทำงานเป็นจิตอาสา ก็คือจิตอาสา เราไม่ได้คาดหวังผลตอบแทน ถ้าไม่ได้ใจรักจริงๆเราก็ทำไม่ได้แต่สิ่งที่เราได้กลับมาจากการได้ช่วยเหลือคนอื่นมันมีคุณค่ามากๆ"

มาเรียม
อาสาสมัครมูลนิธิรักษ์ไทย จ.ปัตตานี

เรื่องเล่าอาสา

ร่วมเป็นอาสาสมัครมูลนิธิรักษ์ไทย

โครงการที่เปิดรับอาสาสมัคร และนักศึกษาฝึกงาน

Photographer & Videographer

ฝ่ายการตลาดแบบบูรณาการ ต้องการอาสาสมัคร ช่างภาพ วีดีโอในพื้นที่ทำงานของมูลนิธิรักษ์ไทย เช่น จ.เชียงใหม่ น่าน สมุทรสาคร ปัตตานี เพื่อสื่อสารงานขององค์กรได้ทันท่วงที

อ่านเพิ่มเติม

Social Media Editor & Content writer

ฝ่ายการตลาดแบบบูรณาการ ต้องการอาสาสมัคร นักเรียน เขียนคอนเท็นท์ลง Social media รวมไปถึงบทความ เล่าเรื่องราวการทำงานของมูลนิธิรักษ์ไทย

อ่านเพิ่มเติม

นักวิจัยด้านการตลาด

ต้องการนักวิจัย หรือนักศึกษาทำการวิจัยด้านการตลาดของมูลนิรักษ์ไทย เพื่อปรับปรุงแผนการตลาดให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม