กิจกรรมร่วมกับภาคธุรกิจ

โครงการอาหารล้านมื้อเพื่อกำลังใจให้คนไทยสู้ภัยโควิด-19 หรือ Food for Good: Millions of Meals

โครงการอาหารล้านมื้อเพื่อกำลังใจให้คนไทยสู้ภัยโควิด-19 หรือ Food for Good: Millions of Meals

บริษัท เป๊ปซี่โค ประเทศไทยและมูลนิธิเป๊ปซี่โค ร่วมกับมูลนิรักษ์ไทยจัดกิจกรรมปิดโครงการในวันที่ 14 พฤศจิกายน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผำ ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

25 พฤศจิกายน 2565
บริษัท นิสสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย จัดอบรมมอบความรู้ด้านรถยนต์ไฟฟ้าที่ช่วยลดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม

บริษัท นิสสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย จัดอบรมมอบความรู้ด้านรถยนต์ไฟฟ้าที่ช่วยลดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม

การบรรยายทางด้านการสร้างสรรค์เทคโนโลยีที่ช่วยลดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมให้กับน้อง ๆนักเรียน ณ ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า

22 พฤศจิกายน 2565
บริษัทฮาร์มเลส ฮาร์เวสท์ (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย สนับสนุนห้องเรียนพร้อมทั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จำนวน 20 ชุดและส่งมอบให้แก่โรงเรียนวัดตาลเรียง หลังโดนไฟไหม้อาคารเรียน

บริษัทฮาร์มเลส ฮาร์เวสท์ (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย สนับสนุนห้องเรียนพร้อมทั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จำนวน 20 ชุดและส่งมอบให้แก่โรงเรียนวัดตาลเรียง หลังโดนไฟไหม้อาคารเรียน

จากเหตุการณ์ไฟไหม้อาคารเรียน โรงเรียนวัดตาลเรียง (เชยประชานุกูล) ต.บัวงาม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 9 สิงหาคมที่ผ่านมา ส่งผลให้อาคารเรียน ซึ่งเดิมทีเป็นห้องเรียนของนักเรียนชั้นประถม 6 ห้องเรียนศิลปะ รวมไปถึงห้องคอมพิวเตอร์ที่เด็กนักเรียนใช้ในการเรียนเป็นประจำ อาคารเรียนถูกเพลิงไหม้จนได้รับความเสียหายอย่างหนัก

17 พฤศจิกายน 2565
ผนึกกำลังเสริมสร้างพลังชุมชน อาหารล้านมื้อเพื่อกำลังใจให้คนไทยสู้ภัยโควิด-19 ​​​​​​​

ผนึกกำลังเสริมสร้างพลังชุมชน อาหารล้านมื้อเพื่อกำลังใจให้คนไทยสู้ภัยโควิด-19 ​​​​​​​

มูลนิธิรักษ์ไทยขอขอบพระคุณมูลนิธิเป๊ปซี่โคและบริษัทเป๊ปซี่โค ประเทศไทย ที่ได้ผนึกกำลังเสริมสร้างพลังชุมชน ผ่านโครงการอาหารล้านมื้อเพื่อกำลังใจให้คนไทยสู้ภัยโควิด-19 หรือ Food for Good: Millions of Meals Phase 3

14 พฤศจิกายน 2565
กิจกรรมปลูกป่าชายเลนร่วมกับชุมชนผู้สูงอายุปากน้ำประแส จำนวน 3,500 ต้นบนพื้นที่ 5 ไร่เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเล

กิจกรรมปลูกป่าชายเลนร่วมกับชุมชนผู้สูงอายุปากน้ำประแส จำนวน 3,500 ต้นบนพื้นที่ 5 ไร่เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเล

มูลนิธิรักษ์ไทยร่วมกับบริษัทวีเทสโก้ เทคโนโลยี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนร่วมกับชุมชนผู้สูงอายุปากน้ำประแส

3 ตุลาคม 2565
Food For Good อาหารล้านมื้อเพื่อกำลังใจให้คนไทยสู้ภัยโควิด-19 โดย PepsiCo ณ เชียงใหม่

Food For Good อาหารล้านมื้อเพื่อกำลังใจให้คนไทยสู้ภัยโควิด-19 โดย PepsiCo ณ เชียงใหม่

เจ้าหน้าที่มูลนิธิรักษ์ไทย ร่วมกับจิตอาสา นักศึกษา พนักงานบริษัทและนายอำเภอ อ.ฝาง ร่วมกันแจกถุง "กำลังใจ"

21 มิถุนายน 2565
ลงพื้นที่แจก ‘ถุงกำลังใจ’ ณ ชุมชนเอื้ออารีย์ กรุงเทพมหานคร

ลงพื้นที่แจก ‘ถุงกำลังใจ’ ณ ชุมชนเอื้ออารีย์ กรุงเทพมหานคร

มูลนิธิรักษ์ไทยร่วมกับ บริษัท เป๊ปซี่โค ประเทศไทย และมูลนิธิเป๊ปซี่โค ลงพื้นที่แจก ‘ถุงกำลังใจ’ กันอย่างต่อเนื่อง ณ ชุมชนเอื้ออารีย์ กรุงเทพมหานคร

17 มิถุนายน 2565
อาหารล้านมื้อเพื่อกำลังใจ ให้คนไทยสู้ภัยโควิด-19 โดย PepsiCo

อาหารล้านมื้อเพื่อกำลังใจ ให้คนไทยสู้ภัยโควิด-19 โดย PepsiCo

บริษัท เป๊บซี่โค ประเทศไทย และ มูลนิธิเป๊ปซี่โค ได้ร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย จัดกิจกรรม ภายใต้โครงการ "อาหารล้านมื้อเพื่อกำลังใจ ให้คนไทยสู้ภัยโควิด-19"

15 มิถุนายน 2565
อาหารล้านมื้อเพื่อกำลังใจ ให้คนไทยสู้ภัยโควิด-19

อาหารล้านมื้อเพื่อกำลังใจ ให้คนไทยสู้ภัยโควิด-19

เป๊ปซี่โค ประเทศไทย และ มูลนิธิเป๊ปซี่โค ได้ร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย จัดกิจกรรม ภายใต้โครงการ" อาหารล้านมื้อเพื่อกำลังใจ ให้คนไทยสู้ภัยโควิด-19" ซึ่งได้จัดทำมาเป็นครั้งที่ 3 แล้ว

2 มิถุนายน 2565