ร่วมงานกับเรา

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเพื่อสังคม

“มูลนิธิรักษ์ไทยต้องการเจ้าหน้าที่ ที่มีความเชื่อมั่นในงานพัฒนาความสามารถของคนในการพัฒนาตนเอง มูลนิธิรักษ์ไทยเน้นว่าเจ้าหน้าที่เป็นทรัพยากรที่มีค่าในการผลักดันให้เกิดผลสำเร็จที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ขององค์กร”

การปฏิบัติงาน

สวัสดิการ

สิทธิประโยชน์ด้านวันหยุด - วันลา

ตำแหน่งงานว่าง

ความรับผิดชอบหลัก

Project ; PWID Project (People Who Inject Drugs)
     The PO is a key person in the Program Quality Department responsible for the development and strengthening of Raks Thai's programs with an emphasis on the harm reduction for the people living with the injecting drug users and coordinating with project partners in achieving project goals and objectives. Develops large scale proposals for new funding opportunities. Designs monitoring and evaluation systems and engage in the overall programmatic and financial monitoring and reporting. Initiates and maintains relationships with key program partners, public and private agencies, as well as local and international donors.

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • Graduate degree in political science, business management, economics or related areas.
 • Minimum of three to five year working experiences in project design, monitoring and evaluation, and budgeting.
 • Oral and written proficiency in English and Thai, and computer literacy (especially in MS Word, Excel, PowerPoint).
 • Excellent interpersonal, verbal and effective communication skills combined with problem solving skills.
 • Demonstrated strengths in planning and organizational skills with the ability to think and act strategically in the design and execution of programs, and conceptualize complex issues, and strong leadership skills.
 • Ability to work and travel independently.
 • Wide interest in social issues especially of disadvantaged groups and human rights.
Benefit package:
 •  Social security              
 •  Life & Health Insurance (+Dental allowance)
 • Provident Fund   
 • 11 days+ Annual Leave    
 • Learning & Development    
 • 13th Month salary  
 • Salary increment
 • Performance based rate
 • Work: Mon-Fri from 8.00 – 17.00 or 9:00-18:00+ Flexi hour

เงินเดือน

Salary negotiable

สถานที่ปฏิบัติงาน

Bangkok

อัตรารับสมัคร

1 อัตรา

ความรับผิดชอบหลัก

Responsibilities of the Program Officer (Monitoring and Investigation) include:
 • Responsible in the development and oversight of project indicators, information systems and databases for effective monitoring and evaluation.
 • Monitor project activity implementation and progress toward achieving outcomes by Raks Thai’s sub-offices and sub-recipients according to all commitments under the signed contracts.
 • Develop monitoring tools to collect qualitative and quantitative evidence and facilitate their use through regular site-visits and on-site coaching.
 • Suggest strategies to the respective project leads for improving the efficiency, effectiveness and impact projects by identifying barriers to success and developing plans to minimize or eliminate such barriers
 • Contribute to routine donor reporting according to specific project timelines by drafting reports, analyzing data, providing input and recommendations.
 • Support the development of new project proposals and communication with prospective donors.
 • Assist with developing training materials and modules for building capacity of field-based staff in project management and quality monitoring and evaluation.
 • Assist the DMEL team with other activities relevant to the improvement of Raks Thai Foundation’ programs.

คุณสมบัติของผู้สมัคร

Qualifications and Competencies include:
 • Bachelor degree of higher in international development, project management, political science, public health or related field.
 • 2-3 years’ experience in project management, specifically project monitoring and evaluation
 • Demonstrated experience coordinating site visits and/or development monitoring tools.
 • Demonstrated experience with information management and working with data, including attention to detail and the ability to conceptualize complex issues
 • Highly skilled in the use of Microsoft Excel. Understanding of additional data analysis software packages (e.g. SPSS, R, and STATA) is beneficial.
 • Strong interpersonal skills and ability to communicate and cooperate effectively with various stakeholders including those from different national and cultural backgrounds, and make informed decisions to improve project outcomes
 • Interest in various social issues, international development or local community development and enthusiasm to work with key populations including men who have sex with men, transgender persons, sex workers, migrants and people who inject drugs.
 • Fluency in Thai and working proficiency in English.

  Benefit package:
 •  Social security              
 •  Life & Health Insurance (+Dental allowance)
 • Provident Fund   
 • 11 days+ Annual Leave    
 • Learning & Development    
 • 13th Month salary  
 • Salary increment
 • Performance based rate
 • Work: Mon-Fri from 8.00 – 17.00 or 9:00-18:00+ Flexi hour

เงินเดือน

Salary negotiable

สถานที่ปฏิบัติงาน

Bangkok

อัตรารับสมัคร

1 อัตรา

ความรับผิดชอบหลัก

 • Develop compliance strategies and tools to ensure that assigned programs maintain an effective compliance and ethics, to prevent and detect violations of law and other misconduct, and to promote ethical practices and a commitment to compliance with the law as well as with internal and external policies.
 • Implements discussions/consultations/training for implementors to understand and improve compliance.
 • Conducts regular field visits to implementing partners/offices to observe compliance practices and issues that may be related.
 • Maintains scoreboard on each program implementors level of compliance/outstanding issues and shares with managers on a monthly basis. Study and create scorecard on critical risks. Consult with PQDD. Coach sub-grants.
 • Monitor program compliance system to ensure their effectiveness and conduct periodic internal reviews to ensure that compliance procedures are followed.
 • Coordinate with TA to implement team field visits, consolidate result and finding, initiate solutions to strengthen program impacts.
 • Oversee RQDA process, in collaboration with Program and TA team.
 • Review TOR, authorize budget, and oversee external consultants.
 • PSEA
 • Create reporting
Below are secondary at this time
 • Develop long-term plans of compliance including implementing strategies and procedures that prevent illegal, unethical or improper conduct.
 • Research and keep abreast of legislative issues, new compliance regulations / major donors’ regulations and audit methodology.
 • Develop strong relationships across stakeholder groups and support those groups to manage compliance requests and ensure key deliverables are executed effectively and in an efficient manner. Engage with internal and external auditors on relevant risk and compliance matters and mitigation plans. Develop and maintain a central electronic repository for Raks Thai compliance and code of conduct for: compliance policies and procedures, internal controls, and other information for disclosure of conflict of interest, and other records related to compliance and code of conduct.
 • Combine with above - Analyze high risk and complex issue of compliance and provide practical and appropriate advice, including escalating to the appropriate senior levels or forums and recommending methods to proactively manage those risks.
 • Continually review whether the grant management activities are in compliance with the key controls contained in the grant management guidelines of Raks Thai and donor regulations.
 • Assess the process of selecting new partners, the formation of partnership, review of renewing / expanding existing partnerships, and whether activities of partners are in line with what has been agreed.
 • Lead site visit to partners to assess adequacy of compliance with applicable laws and regulations and partner policies and procedures, including follow-up activities with sub recipients based on issues surfaced.
 • Build capacity and support to ensure grants are managed in compliance with donor requirements; lead workshops / training for project, field staff to understand contractual obligation and donor compliance requirements.

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • Able to multi-task effortlessly and manage competing priorities under demanding deadlines.
 • Possess sound judgement, flexibility and agility in changing courses and solving problem swiftly
 • Strong problem solving skills with being resourceful.
 • Excellent in detail-orientation, highly organized with good training and presentation skills.
 • High integrity / ethics, and work well with diversity.
 • Fluent in Thai and English to prepare and present concise oral and written legal documents / reports.

เงินเดือน

Salary negotiable

สถานที่ปฏิบัติงาน

Bangkok

อัตรารับสมัคร

1 อัตรา

ความรับผิดชอบหลัก

Financial Planning & Analysis
 • Lead the preparation of the budgets and financial forecasts, prepare monthly financial statements, other periodic financial reports. 
 • Analyze, provide financial commentary on project financial status by identifying findings, summary, specific recommendations, corrective actions as needed to ensure donors that Raks Thai are tracking financial obligations in accordance to terms and conditions.
 • Create, maintain performance and financial metrics.  Frame them in dashboard, slide presentation, and other reporting mechanism that best ensure the data is meaningful and fits the audiences.
 • Improve financial status by analyzing results, monitoring variances, identifying trends, and recommending actions to Senior Management Team.
 • Working closely with programs senior managers to analyze program portfolio including activities pipeline analysis, expenditure review to develop sound financial planning and strategies.
 • Analyze financial information to generate information on overall finance management issues, e.g. spending trends, program operations vs program costs, funding gaps, funding pipelines analysis for the next 3 years, etc.
 • Ensure the FP&A analyst team operate within a robust environment and being the principle point of contact for key internal & external stakeholders.
 • Use trend and management budget to develop monthly projections for overhead expenses. 

Financial System & Operations
 • Integrate new system with existing accounting software to further streamline workflows, ensure accuracy of financial budgets, cash flow management, tax reporting.
 • Monitor and improve the internal controls with user-friendly metrics, real-time dashboard that will lead better performance management and value creation through process optimization.
 • Develop financial strategy, including risk minimization plans.
 • Manage cash flow, improve financial process efficiencies while reducing cost across Raks Thai.
 • Continually seek to improve productivity and efficiency through the development of processes and controls.
 • Centralize data management to eliminate rouge spending, invoice fraud, costly human errors.
 • Streamline finance & accounting functions and operations work processes.
 • Develop internal control policies, procedures within Raks Thai.
 • Lead the development and implementation of software, application, and systems that will enable FP&A delivery. 
 • Increase productivity by developing automated accounting applications, coordinating information requirements. 

Risk & Compliance
 • Ensure compliance with relevant tax, accounting, auditing, and external reporting requirements.
 • Evaluate and manage risks; work closely with key internal stakeholders to monitor grant compliance and partnership agreement terms and conditions including reporting. 
 • Manage to track outstanding grant reporting and compliance items and prepare appropriate reports on status.
 • Carry out internal control missions to assess adequacy of compliance with applicable regulations, policies, procedures.
 • Ensure compliance with statutory law and financial regulations.

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • Bachelor’s Degree plus a minimum of 5 years leading the team of financial control, financial planning & analysis in any industries.
 • Proven understanding of budget development and management, reporting, and experience as a strategic financial business partner.
 • Very high ethical standards with a strong desire to create positive change on a large scale and to see his/her work in fiance directly links to and supportive of Rak Thai’ s impact and vision.
 • Excellent problem solving, process improvement, statistical analysis, financial planning and strategy.
 • Extensive experience in budget formulation, strategic and project planning process.
 • Well developed English written and oral communication skills. 
 • High ability to influent key internal and external stakeholders as well as a solid reprsentation of Rak Thai.
 • High curiosity about new technology, able to implement technology to improve work quality. 
 • Confident to challenge status quo and maintain positive working relationship
 • Demonstrated ability to effectively manage complex finance teams, demonstrate finance best practice delivery of key strategy outcomes, effective implementation of operational plans.
 • Demonstrated ability to lead and coach a high-performing team.

เงินเดือน

Salary negotiable

สถานที่ปฏิบัติงาน

Bangkok

อัตรารับสมัคร

1 อัตรา

ความรับผิดชอบหลัก

 • Faciliate formulation of the annual procurement; provide guidance on the procurement issues, enhance planning for the procurement of goods and services with program management team.
 • Maintain the vendor database to keep track of suppliers’ pricing, goods information, their performances.  Identify potential suppliers and build up approved supplier list.
 • Establish relationship with suppliers, keep abreast of what are available from the market and the needs of program, field operations.
 • Review, update, establish standardized contract terms for the procurement of various goods / services.
 • Coordinate all purchases with key internal stakeholders in order to clearly understand the planned purchases in their scope, good specifications, type of delivery and timeframe for distributions.
 • Maintain Annual Procurement Plan, and update the table regularly with program managers.
 • Track and evaluate vendor performance and improvement related to pricing, contractual terms, scope of services.
 • Review all contracts to ensure quality standards are met, prior to submitting for review and approval.
 • Ensure smooth stock management during receiving items from suppliers before and after receiving items.
 • Plan, conduct, manager informal and formal inventory checks at warehouse, project offices.  This includes producing inventory check report and to ensure follow-up actions are taken place.
 • Set up / maintain a system for centralized management of all contracts including service contracts and product contracts.
 • Coach, supervise Procurement officers to ensure standard guidelines are met with the highest level of integrity.
 • Develop, execute contractual agreements with suppliers / vendors through positive relationship with supplier network, effective negotiations and management of contracts.
 • Ensure transparent selection of suppliers by equal treatment of all potential suppliers, enlarging current scope of suppliers on going basis. 
 • Craft negotiation strategies and close deals with optimal terms.
 • Track and report key functional metrics to reduce expenses and improve effectiveness.

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • Bachelor’s Degree in any related fields.
 • Proven experience as procurement manager, NGO environment is preferable.
 • Good organizing, planning, analyzing, problem solving skills.
 • Demonstrate proficiency with forecasting and material requirement planning tools and inventory tracking.
 • In-depth knowledge of preparing and reviewing contracts, invoicing, negotiating terms.
 • Good communication skills; effectively interact with suppliers, donors, and staff with diverse backgrounds.
 • Experience in working with vendor management software.
 • Able to gather and analyze data, work with figures.
 • Solid judgement along with decision making skills.
 • High level of integrity and keep confidentiality.

เงินเดือน

Salary negotiable

สถานที่ปฏิบัติงาน

Bangkok

อัตรารับสมัคร

1 อัตรา

ความรับผิดชอบหลัก

Create strong brand value. awareness and identity, raise unrestricted funding from individual donors and events, manage growth of organizations communications.
Skills and demonstrated experience in branding, marketing communications (online media). Ability to present and negotiate with internal and external stakeholders. Fluent in Thai and English. Skills in writing and storytelling Leadership and management skills are essential, including budgeting and costs control.  
Fundraising, online and off-line, target 5-7 million Baht per year
 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- Background: Marketing, Business Administration
- English and Thai speaking and writing proficiency
- Application with demonstrated skills/experiences
(Interview with Senior Management Team+ Presentation Exercise & Reference letter)
 

เงินเดือน

Salary negotiable

สถานที่ปฏิบัติงาน

Bangkok

อัตรารับสมัคร

1 อัตรา

ความรับผิดชอบหลัก

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1.สนับสนุนการจัดการระบบเอกสารสัญญา   เอกสารโครงการ  รายละเอียดโครงการ ให้ความเห็นต่อการวางแผนงาน และงบประมาณเพื่อการสนับสนุนองค์กรผู้รับทุนรองต่อการดำเนินโครงการร่วมกับงานโครงการ
2.งานบริหารโครงการ ด้านบริหารจัดการการบัญชีและการเงิน กับผู้รับทุนรอง  2  องค์กร  2 กลุ่มประชากร
3.สนับสนุนด้านพัฒนาศักยภาพ และการติดตามสนับสนุนงานระบบเอกสารบัญชี การเงิน การดำเนินงานกิจกรรมกับองค์กรรับทุนรองในพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย
4.ติดตามและตรวจสอบรายงานค่าใช้จ่ายประจำเดือน  ไตรมาส ของผู้รับทุนรองและเชื่อมประสานการส่งรายงานให้อยู่ในระบบของโครงการ
5.การสนับสนุนงาน งานธุรการและการจัดซื้อ งานด้านทรัพย์สินโครงการสำหรับองค์กรผู้รับทุนรอง
 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติ 
1.วุฒิปริญาตรีขึ้นไป  ด้านการบัญชี  
2.มีประสบการณ์การทำงานด้านการบัญชี   การจัดทำรายงานการเงิน  และจัดซื้อ  จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3.สามารถปฏิบัติงานภาคสนามได้ เดินทางต่างจังหวัด   ขับรถยนต์  หรือมอเตอร์ไซด์ได้  มีใบขับขี่
4.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ world Execl  และการโปรแกรมด้านบัญชี
5.สามารถรับผิดชอบการการตรวจสอบเอกสาร การเงิน และการจัดทำรายงานได้ 
6.มีความคิดสร้างสรรค์ และทักษะเฉพาะ
7.สามารถปฏิบัติงานในวันหยุดและ นอกเวลาทำการได้ตามความเหมาะสม
8.สามารถปฎิบัติงานในพื้นที่ : ภาคใต้  (นครศรีธรรมราช,ตรัง,พัทลุง,สตูล,สงขลา)        

 

เงินเดือน

12,000 – 15,000 บาท

สถานที่ปฏิบัติงาน

สามารถปฎิบัติงานในพื้นที่ : ภาคใต้ (นครศรีธรรมราช,ตรัง,พัทลุง,สตูล,สงขลา)

อัตรารับสมัคร

1 อัตรา

ความรับผิดชอบหลัก

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

1.สนับสนุนการจัดการระบบเอกสารสัญญา   เอกสารโครงการ  รายละเอียดโครงการ ให้ความเห็นต่อการวางแผนงาน และงบประมาณเพื่อการสนับสนุนองค์กรผู้รับทุนรองต่อการดำเนินโครงการร่วมกับงานโครงการ
2.งานบริหารโครงการ ด้านบริหารจัดการการบัญชีและการเงิน กับผู้รับทุนรอง  2  องค์กร  2 กลุ่มประชากร
3.สนับสนุนด้านพัฒนาศักยภาพ และการติดตามสนับสนุนงานระบบเอกสารบัญชี การเงิน การดำเนินงานกิจกรรมกับองค์กรรับทุนรองในพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย
4.ติดตามและตรวจสอบรายงานค่าใช้จ่ายประจำเดือน  ไตรมาส ของผู้รับทุนรองและเชื่อมประสานการส่งรายงานให้อยู่ในระบบของโครงการ
5.การสนับสนุนงาน งานธุรการและการจัดซื้อ งานด้านทรัพย์สินโครงการสำหรับองค์กรผู้รับทุนรอง
 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติ 

1.วุฒิปริญาตรีขึ้นไป  ด้านการบัญชี  
2.มีประสบการณ์การทำงานด้านการบัญชี   การจัดทำรายงานการเงิน  และจัดซื้อ  จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3.สามารถปฏิบัติงานภาคสนามได้ เดินทางต่างจังหวัด   ขับรถยนต์  หรือมอเตอร์ไซด์ได้  มีใบขับขี่
4.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ world Execl  และการโปรแกรมด้านบัญชี
5.สามารถรับผิดชอบการการตรวจสอบเอกสาร การเงิน และการจัดทำรายงานได้ 
6.มีความคิดสร้างสรรค์ และทักษะเฉพาะ
7.สามารถปฏิบัติงานในวันหยุดและ นอกเวลาทำการได้ตามความเหมาะสม

                          
 

เงินเดือน

12,000 – 15,000 บาท

สถานที่ปฏิบัติงาน

พื้นที่ปฎิบัติงาน : เชียงใหม่

อัตรารับสมัคร

1 อัตรา