ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเพื่อสังคม

“มูลนิธิรักษ์ไทยต้องการเจ้าหน้าที่ ที่มีความเชื่อมั่นในงานพัฒนาความสามารถของคนในการพัฒนาตนเอง มูลนิธิรักษ์ไทยเน้นว่าเจ้าหน้าที่เป็นทรัพยากรที่มีค่าในการผลักดันให้เกิดผลสำเร็จที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ขององค์กร”

การปฏิบัติงาน

สวัสดิการ

สิทธิประโยชน์ด้านวันหยุด - วันลา

ตำแหน่งงานว่าง

ความรับผิดชอบหลัก

Financial Planning & Analysis
 • Lead the preparation of the budgets and financial forecasts, prepare monthly financial statements, other periodic financial reports. 
 • Analyze, provide financial commentary on project financial status by identifying findings, summary, specific recommendations, corrective actions as needed to ensure donors that Raks Thai are tracking financial obligations in accordance to terms and conditions.
 • Create, maintain performance and financial metrics.  Frame them in dashboard, slide presentation, and other reporting mechanism that best ensure the data is meaningful and fits the audiences.
 • Improve financial status by analyzing results, monitoring variances, identifying trends, and recommending actions to Senior Management Team.
 • Working closely with programs senior managers to analyze program portfolio including activities pipeline analysis, expenditure review to develop sound financial planning and strategies.
 • Analyze financial information to generate information on overall finance management issues, e.g. spending trends, program operations vs program costs, funding gaps, funding pipelines analysis for the next 3 years, etc.
 • Ensure the FP&A analyst team operate within a robust environment and being the principle point of contact for key internal & external stakeholders.
 • Use trend and management budget to develop monthly projections for overhead expenses. 

Financial System & Operations
 • Integrate new system with existing accounting software to further streamline workflows, ensure accuracy of financial budgets, cash flow management, tax reporting.
 • Monitor and improve the internal controls with user-friendly metrics, real-time dashboard that will lead better performance management and value creation through process optimization.
 • Develop financial strategy, including risk minimization plans.
 • Manage cash flow, improve financial process efficiencies while reducing cost across Raks Thai.
 • Continually seek to improve productivity and efficiency through the development of processes and controls.
 • Centralize data management to eliminate rouge spending, invoice fraud, costly human errors.
 • Streamline finance & accounting functions and operations work processes.
 • Develop internal control policies, procedures within Raks Thai.
 • Lead the development and implementation of software, application, and systems that will enable FP&A delivery. 
 • Increase productivity by developing automated accounting applications, coordinating information requirements. 

Risk & Compliance
 • Ensure compliance with relevant tax, accounting, auditing, and external reporting requirements.
 • Evaluate and manage risks; work closely with key internal stakeholders to monitor grant compliance and partnership agreement terms and conditions including reporting. 
 • Manage to track outstanding grant reporting and compliance items and prepare appropriate reports on status.
 • Carry out internal control missions to assess adequacy of compliance with applicable regulations, policies, procedures.
 • Ensure compliance with statutory law and financial regulations.

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • Bachelor’s Degree plus a minimum of 5 years leading the team of financial control, financial planning & analysis in any industries.
 • Proven understanding of budget development and management, reporting, and experience as a strategic financial business partner.
 • Very high ethical standards with a strong desire to create positive change on a large scale and to see his/her work in fiance directly links to and supportive of Rak Thai’ s impact and vision.
 • Excellent problem solving, process improvement, statistical analysis, financial planning and strategy.
 • Extensive experience in budget formulation, strategic and project planning process.
 • Well developed English written and oral communication skills. 
 • High ability to influent key internal and external stakeholders as well as a solid reprsentation of Rak Thai.
 • High curiosity about new technology, able to implement technology to improve work quality. 
 • Confident to challenge status quo and maintain positive working relationship
 • Demonstrated ability to effectively manage complex finance teams, demonstrate finance best practice delivery of key strategy outcomes, effective implementation of operational plans.
 • Demonstrated ability to lead and coach a high-performing team.

เงินเดือน

Salary negotiable

สถานที่ปฏิบัติงาน

Bangkok

อัตรารับสมัคร

1 อัตรา

ความรับผิดชอบหลัก

Responsibilities:

 • Planning project budget, and monitoring and verifying all project expenses within the organization with an average of 20-30 projects per year. This includes several large projects funded by bilateral and multi-lateral donors e.g. Global Fund, USAID, UNICEF and ILO.
 • Prepare financial report for donors according to requirements of various donors.
 • Prepare annual budget and financial report to be approved by Raks Thai board members.
 • Planning and handling for all project auditing, this includes scheduling, preparing documents, answering all questions from auditors as well as following up of actions as recommended by auditors.
 • Work with all project partners on financial arrangement as well as build capacity of project partners in financial management.
 • Advise project managers in order to efficiently use project budget and comply with the rules and regulations of donors and Raks Thai.

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • Bachelor’s degree or higher in Accounting, Finance or MBA qualified.
 • At least 5-10 years experiences with at least 2 years in a managerial role. 
 • Good experience in prepare project budget and financial annual report to be approved by Raks Thai board member.
 • Strong interpersonal, communication and management skills.
 • Very good command of both spoken and written English.
 • Good MS Office computer skills (Excel, PowerPoint, Word).
 • Good experience in working with partners particularly other NGOs through working network.
 • Good combination of skills sets in technical area e.g. financial analysis and facilitation skills.
 • Key strengths include following up sub-grants and providing technical supports to sub-grants.
 • Good experience in working with auditors from famous company.
 • Good facilitation skills in participatory project and strategic planning with proven record of reporting and documentation.

เงินเดือน

Bangkok

สถานที่ปฏิบัติงาน

Raks Thai Foundation Headquarter

อัตรารับสมัคร

1 อัตรา

ความรับผิดชอบหลัก

Major Responsibilities : Responsible for reviewing and checking accuracy of monthly and periodic project financial reports and documents e.g. monthly report, invoices, vouchers and other relevant documents. Ensure all relevant project documents of Raks Thai sub-offices and project partners comply with financial standards of Raks Thai and donors. Prepare financial reports and help in preparing project budget as needed. Coordinate with project donors as well as project partners to ensure smooth financial management of projects under responsibility. Provide technical supports and advice to sub-offices and partners as needed.
 

Responsibilities:
- Responsible for project accounting and financial report to ensure the accuracy and time frame and transparency

- Prepare financial report to support project budgeting as necessary

- Coordinate to sub-contract and donor and related organizations to ensure financial management would be smooth and efficiency.

- Support and consult to Raksthai branch and sub-foundation as necessary.

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- Bachelor degree or higher in Accounting

- Experiences in Accounting at least 2 years, internal audit and finance background will be a plus

- 3-5 years experience with Cost Accounting

- Computer literature in Microsoft and complicated excel spreadsheet

- Fluent in English 

- Have experience in NGO will be advantage

เงินเดือน

Salary negotiable

สถานที่ปฏิบัติงาน

Bangkok

อัตรารับสมัคร

1 อัตรา

ความรับผิดชอบหลัก

Role Purpose:
DME Manager is to provide strategic DME technical direction, execute framework, implement system and advice to project leads to implement sustainable, effective, and impactful programs.  The role is to ensure the effective design, monitoring and evaluation practices (DME) that are implemented by the PDQ[PP1]   are in alignment with the organization strategic direction and donor’s requirements.  The role aims to maximize the impact of interventions by creating an enabling environment to improve program quality and capacity towards DME across Raks Thai and its recipients.  The role also includes ensuring the accurate evidence is collected and recorded for decision making and reporting purposes. 

Key Accountabilities:
 • Design data collection and analysis to track and measure performance of ongoing program to provide analytical information by program/population/site/subgrant/contract.
 • Design data analysis systems and flow that can be used by Raks Thai sites or partners for their own management purposes, users, and reporting.
 • Identify DME need for external studies to supplement program implementation, implements process of consultant identification and selection and monitoring consultant to work completion, comply with program standard & compliance.
 • Produce high quality technical reports and briefings for internal use and for external stakeholders that explain program progress and insights at the site and project/program levels.
 • Provide information to support assumptions leading to improved program designs.
 • At the organizational level, works with the program team to strengthen overall monitoring and evaluation skills and practices and support reporting to broader stakeholders such as CARE International.   
 • Facilitate regular monitoring and coordinate review of program results to inform program manager, officer and program quality director with program improvement recommendations as well as monitoring them throughout the duration of the projects.
 • Monitor all project activities, expenditures, progress towards achieving the project outputs including collecting and analysing different data in relation to the project activities, maintain the database in technology platform.
 • Provide feedback to the related stakeholders on project strategies and activities, suggest strategies to the project team for improving the efficiency and effectiveness of the project by identifying bottlenecks in completing project activities and development plans to minimize or eliminate such challenges.
 • Establish, build, maintain effective working relationships with staff and partners to facilitate the provision of support knowledge management and learning.
 • Provide support to knowledge management processes within Raks Thai programs by designing impact & measurement plan, executing the monitoring plans support all learning and knowledge management activities of Raks Thai, and tracking best practices in monitoring and evaluation.
 • Risk mitigation
 • Plan evaluation and initiate relationships with external parties
 • Develop skills of Raks Thai staff in DME

คุณสมบัติของผู้สมัคร

Person Specifications:
 • Able to handle multiple tasks by establishing priorities whilst handling frequent interruptions, deadline, available resources and multiple reporting relationship
 • Excellent ability to identify significant capacity building opportunities with strong training and facilitation skills.
 • Excellent communication skills (written and oral): sensitivity to and responsiveness to all partners, respectful, adaptable and helpful relationship with project staff and partners.
 • Consistently approach work with positive energy and constructive attitude, respond positively to critical feedback and differing points of view
 • Experience in designing tools and strategies for data collection, analysis, visualization and production of reports
 • Proven knowledge and experinece in statistics, data analysis and information management; able to manage and synthesize both qualitative and quantitative information

เงินเดือน

Salary negotiable

สถานที่ปฏิบัติงาน

Bangkok

อัตรารับสมัคร

1 อัตรา

ความรับผิดชอบหลัก

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก :

ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ประจำศูนย์ตรวจวินิจฉัยวัณโรค (Tuberculosis) สำหรับกลุ่มประชากรข้ามชาติในชุมชน โดยปฏิบัติงานตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์, งานตรวจวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการ
หน้าที่หลักคือ ดำเนินงานด้านวัณโรค ตรวจห้องปฏิบัติการโดยใช้เครื่อง Gene X-pert การดำเนินงานด้านเอชไอวี (HIV) โดยการเจาะเลือด และการใช้ชุดตรวจ Oral Fluid

หน้าที่และความรับผิดชอบโดยละเอียด :

1.1 ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ประจำศูนย์ตรวจวินิจฉัยวัณโรคสำหรับกลุ่มประชากรข้ามชาติในชุมชนโดยใช้เครื่อง Gene X-pert และการตรวจวินิจฉัยเอชไอวีโดยการเจาะเลือดและการใช้ชุดตรวจ Oral Fluid โดยปฏิบัติงานตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ทั้งใน และ นอกสถานที่
1.2 สนับสนุนและให้คำแนะนำเจ้าหน้าที่ในการเก็บเสมหะในชุมชน การส่งต่อเสมหะเพื่อตรวจที่ศูนย์วินิจฉัยวัณโรค และการตรวจเอชไอวีในชุมชน
1.3 บริหารจัดการและบำรุงรักษาเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ
1.4 ควบคุมและดูแล คุณภาพการจัดบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจห้องปฏิบัติการ
1.5 ลงทะเบียนและบันทึกผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
1.6 ตรวจเช็คและบันทึกสต็อกชุดตรวจ Oral Fluid
1.7 เขียนและจัดทำรายงานตามกรอบเวลาที่กำหนด
1.8 ประชุม, วางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดบริการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร หน่วยงานภาคี และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.จบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต, สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง โดยมีใบประกอบวิชาชีพ หรือใบรับรองจากสภาเทคนิคการแพทย์
2.หากมีประสบการณ์ในการทำงานกับโรงพยาบาล หรือคลินิกเทคนิคการแพทย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3.สามารถปฏิบัติงานภาคสนามได้ (ควบคุมการเก็บตัวอย่าง/สิ่งส่งตรวจ)
4.สามารถปฏิบัติงานในวันหยุดและ นอกเวลาทำการได้ตามความเหมาะสม

เงินเดือน

ตามตกลง

สถานที่ปฏิบัติงาน

สมุทรสาคร 1 อัตรา ,ชลบุรี 1 อัตรา

อัตรารับสมัคร

2 อัตรา

ความรับผิดชอบหลัก

Role Purpose:

Compliance Manager is responsible for setting up and implementing monitoring systems to assure that Raks Thai Field offices and partners are complying with agreed standards and donor/international/national standards/requirements. As such, the Compliance Manager studies and becomes fully aware of such requirements develop tools for monitoring, scoring and reporting and provides advice/consultation/training to internal and external stakeholders on how to improve compliance.

Key Accountabilities:

 •          Develop compliance strategies and tools to ensure that assigned programs maintain an effective compliance and ethics, to prevent and detect violations of law and other misconduct, and to promote ethical practices and a commitment to compliance with the law as well as with internal and external policies.
 •          Implements discussions/consultations/training for implementors to understand and improve compliance.
 •          Conducts regular field visits to implementing partners/offices to observe compliance practices and issues that may be related.
 •          Maintains scoreboard on each program implementors level of compliance/outstanding issues and shares with managers on a monthly basis. Study and create scorecard on critical risks. Consult with PQDD. Coach sub-grants.
 •          Monitor program compliance system to ensure their effectiveness and conduct periodic internal reviews to ensure that compliance procedures are followed.
 •          Coordinate with TA to implement team field visits, consolidate result and finding, initiate solutions to strengthen program impacts.
 •          Lead site visit to partners to assess adequacy of compliance with applicable laws and regulations and partner policies and procedures, including follow-up activities with sub recipients based on issues surfaced.
 •          Build capacity and support to ensure grants are managed in compliance with donor requirements; lead workshops / training for project, field staff to understand contractual obligation and donor compliance requirements.
 •          Oversee RQDA process, in collaboration with Program and TA team.
 •          Review TOR, authorize budget, and oversee external consultants.
 •          PSEA
 •          Create reporting

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 •          Able to multi-task effortlessly and manage competing priorities under demanding deadlines.
 •          Possess sound judgement, flexibility and agility in changing courses and solving problem swiftly
 •          Strong problem solving skills with being resourceful.
 •          Excellent in detail-orientation, highly organized with good training and presentation skills.
 •          High integrity / ethics, and work well with diversity.
 •          Fluent in Thai and English to prepare and present concise oral and written legal documents / reports.

เงินเดือน

Negotiable

สถานที่ปฏิบัติงาน

Raks Thai Foundation Headquarter

อัตรารับสมัคร

1 อัตรา