ติดต่อเรา

ติดต่อเพื่อสมัครงาน

 • ที่อยู่ :

  185, ซอยประดิพัทธ์ 6, ถนนประดิพัทธ์., แขวงพญาไท, เขตพญาไท, 10400, กรุงเทพฯ

 • อีเมล :

  hrrecruit@raksthai.org

 • เบอร์โทรศัพท์ :

  02-014-7322 ต่อ 103, 063 642 6587

ติดต่อโครงการ CSR ร่วมกับบริษัทเอกชน

คุณภูมิใจ ไกรสินธุ์

ติดต่อเพื่อบริจาครายบุคคล

คุณกนกวรรณ ใยบัว

ติดต่อเพื่อร้องเรียน

 • 1. เจ้าหน้าที่ทุกคนของมูลนิธิรักษ์ไทยมีบทบาทหน้าที่ในการทำงานกับกลุ่มเป้าหมายด้วยความสุภาพ และเคารพบุคคลอื่น
 • 2. หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่รับสินบน หรือ กระทำการใดๆที่ผิดต่อวัฒนธรรม หรือ พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับเด็ก เยาวชน หรือ ต่อบุคคลอื่นๆใด ท่านสามารถรายงานมาที่มูลนิธิรักษ์ไทย สำนักงานกรุงเทพมหานคร
 • 3. เมื่อมีการถ่ายรูปอัดวิดีโอเพื่อนำไปเผยแพร่ต้องได้รับความยินยอมโดยการลงนามในใบยินยอมด้วยความสมัครใจ (Consent form) หากเป็นเด็กต้องได้รับการยินยอมโดยผู้ปกครอง
 • ยินดีรับฟังหากมีข้อเสนอแนะอื่นๆเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-0147322 ต่อ 102-106 อีเมล์ feedbackus@raksthai.org

ร้องเรียน