พื้นที่การทำงานของรักษ์ไทย

พื้นที่การทำงานของรักษ์ไทย

มูลนิธิรักษ์ไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2540 เพื่อสานต่องานของ CARE International (ประเทศไทย)
ในการสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง และช่วยเหลือผู้เปราะบาง ภายใต้การดำเนินงานโครงการหลัก 5 ด้าน

เลือกพื้นที่การทำงานที่ต้องการดู

เลือกประเภทงานที่ต้องการดู

สำนักงานรักษ์ไทย

มูลนิธิรักษ์ไทยกรุงเทพมหานคร

มูลนิธิรักษ์ไทยกรุงเทพมหานคร

185 ซ. ประดิพัทธ์ 6 ถ. ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Tel. 02-2656888

Fax 02-2714467

มูลนิธิรักษ์ไทยชลบุรี

มูลนิธิรักษ์ไทยชลบุรี

79/16 หมู่ 3 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

Tel. 033-144-426

มูลนิธิรักษ์ไทยระยอง

มูลนิธิรักษ์ไทยระยอง

25/65 ถ.วุฒิสาร ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง

Tel. 038-618-011

มูลนิธิรักษ์ไทยปัตตานี

มูลนิธิรักษ์ไทยปัตตานี

300/114 หมู่บ้านออมทอง ถ.หนองจิก ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

Tel. 073-336995

Fax 073-336994

มูลนิธิรักษ์ไทยสุราษฏร์ธานี

มูลนิธิรักษ์ไทยสุราษฏร์ธานี

200/3-4 หมู่ 5 หมู่บ้านเอกธานี ถ.เลี่ยงเมือง ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

Tel. 077-295454

Fax 077-295454

มูลนิธิรักษ์ไทยนครศรีธรรมราช

มูลนิธิรักษ์ไทยนครศรีธรรมราช

11 ถนนชลประทาน 4 ขวา 2 ตำบลนาเคียน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

Tel. 075-450779

Fax 075-450779

มูลนิธิรักษ์ไทยเชียงใหม่

มูลนิธิรักษ์ไทยเชียงใหม่

225/112 หมู่ 5 บ้านสินธนา ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

Tel. 053-247695

Fax 053-247695

มูลนิธิรักษ์ไทยพระนครศรีอยุธยา

มูลนิธิรักษ์ไทยพระนครศรีอยุธยา

1/22 ม. 5 ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.อยุธยา 13000

Tel. 035-742610

มูลนิธิรักษ์ไทยกระบี่

มูลนิธิรักษ์ไทยกระบี่

193/3 หมู่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

Tel. 075-810186

Fax 075-810186

มูลนิธิรักษ์ไทยน่าน

มูลนิธิรักษ์ไทยน่าน

59/1 หมู่ 7 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120

Tel. 054-050256

มูลนิธิรักษ์ไทยสมุทรสาคร

มูลนิธิรักษ์ไทยสมุทรสาคร

25/21 หมู่บ้านมหาชัยเมืองทอง ถ.สหกรณ์ ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

Tel. 034-434828 ถึง 30

มูลนิธิรักษ์ไทยสมุทรปราการ

มูลนิธิรักษ์ไทยสมุทรปราการ

80/403 ซอย 45 หมู่บ้านทิพวัลย์ 1 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

Tel. 02-3801123, 02-3801631

Fax 02-3801124

มูลนิธิรักษ์ไทยประจวบคีรีขันธ์

มูลนิธิรักษ์ไทยประจวบคีรีขันธ์

10/3 ถ.เทศบาลบำรุง ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000

Tel. 032-604424

Fax 032-604424

มูลนิธิรักษ์ไทยอุบลราชธานี

มูลนิธิรักษ์ไทยอุบลราชธานี

89 ซ.เลี่ยงเมือง7 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

Tel. 045-240136

Fax 045-240136

มูลนิธิรักษ์ไทยอุดรธานี

มูลนิธิรักษ์ไทยอุดรธานี

273 ถ.อำเภอ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

Tel. 042-222667, 042-329193

Fax 042-222667

มูลนิธิรักษ์ไทยตราด

มูลนิธิรักษ์ไทยตราด

1140/35 ม.12 ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000

Tel. 039-521080

Fax 039-525293