ประกาศจัดซื้อ

สอบราคาจัดจ้างเหมาผู้จัดงานสัมนา และ กิจกรรม เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดสากลประจำปี 2567

สอบราคาจัดจ้างเหมาผู้จัดงานสัมนา และ กิจกรรม เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดสากลประจำปี 2567

มูลนิธิรักษ์ไทย มีความประสงค์สอบราคาจัดจ้างที่ปรึกษาจัดงานสัมมนาและกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดสากล ประจำปี พ.ศ. 2567

21 พฤษภาคม 2567