ร่วมแบ่งปัน “น้ำใจ” ช่วยเหลือเด็กและประชาชนที่ประสบอุทกภัย

โพสเมื่อ : 19 กันยายน 2565

จากสถานการณ์การเกิดพายุและมรสุมที่ส่งผลให้หลายพื้นที่ในประเทศไทย ฝนตกหนักเป็นระยะเวลาติดต่อนานจนส่งผลให้เกิดอุทกภัย ทีมงานรักษ์ไทยได้ทำการสำรวจข้อมูลพบว่า เกิดน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่การทำงานของรักษ์ไทยพื้นที่สูง ใน 3 อำเภอสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ คือ อ.แม่แจ่ม อ.กัลยานิวัฒนา อ.อมก๋อย
มูลนิธิรักษ์ไทยจึงขอเปิดรับบริจาคเพื่อระดมทุนช่วยแก้ปัญหาสำคัญและเร่งด่วน 2 ด้านคือ

1.ขาดแคลนน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภค

จากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่สูงทำให้ท่อน้ำประปาภูเขา ที่หล่อเลี้ยงคนในหมู่บ้านได้รับ ความเสียหาย การช่วยเหลือที่ดำเนินการไปแล้วเบื้องต้นคือ ซ่อมแซมระบบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน แต่ยังขาดงบประมาณที่มียังไม่เพียงพอต่อการแก้ปัญหาที่ครอบคลุม

2.บูรณะซ่อมแซมฝายที่ใช้ในการกับเก็บน้ำสำหรับการเกษตร

เนื่องจากช่วงเวลานี้เป็นช่วงผลผลิตกำลังเติบโต ต้นข้าวที่ตั้งท้องต้องการน้ำในการทำการเกษตร เมื่อเกิดน้ำป่าไหลหลาก ทำให้เหมืองและฝายในชุมชนได้รับความเสียหาย ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ จึงต้องการงบประมาณสนับสนุนการบูรณะซ่อมแซมฝายและสร้างใหม่ในหลายชุมชน

โดยเงินบริจาคหลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการช่วยเหลือ
จะนำเข้า “กองทุนเพื่อการรับมือกับภัยพิบัติอย่างยั่งยืน”
เพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาภัยพิบัติในพื้นที่ทำงานของรักษ์ไทยพื้นที่อื่น ๆต่อไป
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับมูลนิธิรักษ์ไทย
ในการช่วยเหลือเด็กๆและผู้ที่ประสบอุทกภัยได้ที่


ชื่อบัญชี มูลนิธิรักษ์ไทย
เลขที่ 056-2-21065-4


ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ซอยอารีย์สัมพันธ์
[ทุกการช่วยเหลือสามารถลดหย่อนภาษีได้]

อัพเดทสถานการณ์การแก้ปัญหาหลังเกิดอุทกภัยในพื้นที่ อ.แม่แจ่ม อ.กัลยาณิวัฒนา และ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ (ข้อมูล ณ วันที่ 23 กันยายน 2565)

 1. การแก้ปัญหาแบบเร่งด่วน 
ขณะนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในพื้นที่ ได้เข้าช่วยเหลือเบื้องต้น โดยการทำความสะอาดพื้นที่ วางแผนซ่อมแซมสะพานที่ขาด และซ่อมฝายแบบชั่วคราวโดยใช้ท่อพีวีซี เพื่อให้เกษตรกรนำน้ำไปใช้กับนาข้าวได้ในระยะนี้

2. การแก้ปัญหาแบบระยะยาว 
อยู่ในกระบวนการนัดหารือ เพื่อวางแผนการซ่อมแซมฝาย  ฟื้นฟูเหมืองในช่วงฤดูแล้งปี 2566 รวมถึงการซ่อมบริเวณริมถนนด้วยคอนกรีตเพื่อป้องกันการพังทลายที่อาจเกิดขึ้นอีกได้ในอนาคต
 
โดยปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นหลังประสบอุทกภัย ถือเป็นกรณีศึกษาสำหรับชุมชน หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ และภาคประชาสังคม ที่จะหาทางตั้งรับและป้องกันเพื่อบรรเทาความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นได้อีกต่อไป

โครงการอื่นๆ

มอบโอกาสส่งเสริมการศึกษา "เด็กข้ามชาติ" เข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียม

มอบโอกาสทางการศึกษา เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่เด็กจะต้องได้รับ เพื่อให้พวกเขาได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับมูลนิธิรักษ์ไทย ให้เด็กเหล่านี้ได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม

คุกคามในโซเชียลไม่ใช่เรื่องสนุก Stop Online Sexual Harassment

หยุดเพิกเฉยกับที่เกิดขึ้น International Women's Day ปีนี้ มาร่วมกันรณรงค์ "หยุดการคุกคามทางเพศในออนไลน์" เพื่อสร้างความเท่าเทียมกันในสังคมกับมูลนิธิรักษ์ไทย

25 ปี มูลนิธิรักษ์ไทย

“มูลนิธิรักษ์ไทย” (สมาชิกองค์การแคร์นานาชาติ) เป็นองค์การพัฒนาที่ดำเนินงานในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 จากวันแรก ถึงวันนี้…เป็นเวลากว่า 25 ปี แล้ว ที่รักษ์ไทยได้ทำงานพัฒนาอย่างใกล้ชิดกับชุมชนพื้นที่ในหลากหลายมิติ ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา มากกว่า “การให้” เรา “สร้าง”

ผ้าห่มคลายหนาว Blankets 4 HELP​

หมู่บ้านบนดอยสูงอากาศหนาวมาก กลางคืนอุณหภูมิต่ำสุด ที่ 5 องศา ร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทยสนับสนุนผ้าห่มจากกลุ่มผู้หญิงบ้านห้วยปูหลวง เพื่อส่งต่อไปยังคนเปราะบางที่ประสบภัยหนาว ในพื้นที่ห่างไกลในจังหวัดเชียงใหม่ และ น่าน