รักษ์ไทยชวนคุณสร้างกุศลพลิกชีวิตปี ‘66
สมทบทุน 99บาท พัฒนาผู้หญิงถิ่นห่างไกล

โพสเมื่อ : 16 ธันวาคม 2565

ชีวิตของผู้คนในถิ่นห่างไกลที่ว่าลำบากแล้ว
จะยากมากขึ้นหากเกิดเป็นผู้หญิง
ด้วยบริบททางวัฒนธรรมและความเชื่อที่กดทับ
ทำให้ผู้หญิงต้องอยู่ใต้อาณัติของผู้ชาย
แม้ไม่มีความสุข ก็ปราศจากอิสระที่จะเลือกทางเดินชีวิตได้เอง

การพัฒนาเพื่อให้ผู้หญิงพึ่งตนเองได้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของความเท่าเทียมในสังคม
เฉกเช่นตัวอย่างที่เกิดขึ้นแล้วในสังคมเมือง
แต่การพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่อาจเกิดได้ในระยะเวลาอันสั้น
เราจึงอยากขอการสนับสนุนจากคุณ
เพียง 99 บาท สร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนแก่ผู้หญิงในชนบทห่างไกล
พลิกชีวิตผู้หญิงที่มีสถานะเพียงช้างเท้าหลัง สู่บทบาททางสังคมที่เท่าเทียม

เพื่อส่งเสริมให้ผู้หญิงในถิ่นห่างไกล
มีความเท่าเทียม

การพัฒนา 6 ขั้น ที่เราทำ เพื่อนำไปสู่ความเท่าเทียมอย่างยั่งยืน

ขั้นที่ 1 ส่งเสริมความมั่นใจ เพื่อก้าวพ้นออกจากความเชื่อที่กดทับว่าผู้หญิงต้องพึ่งผู้ชายอย่างเดียว
ขั้นที่ 2 ส่งเสริมการศึกษา ค้นหาศักยภาพที่ซ่อนอยู่เพื่อลืมตาอ้าปากได้ด้วยตนเอง
ขั้นที่ 3 ส่งเสริมอาชีพ ผู้หญิงที่มีงาน มีเงิน มีรายได้ นำไปสู่การพึ่งพาตนเอง
ขั้นที่ 4 ส่งเสริมการจัดการเงิน ต้องรู้จักวิธีจัดการเงิน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้งอกเงยอย่างยั่งยืน
ขั้นที่ 5 สร้างบทบาททางสังคม บทบาททางเศรษฐกิจจากการมีรายได้เป็นของตนเอง กำหนดบทบาททางสังคม สร้างอำนาจต่อรองที่พาผู้หญิงออกจากการพึ่งพิงฝ่ายชายเพียงอย่างเดียว    
ขั้นที่ 6 สร้างความภาคภูมิใจ จากความมั่นใจที่จะเริ่มต้นก้าวออกจากความเชื่อเดิมๆ สู่ความภาคภูมิใจ ที่จุดประกายให้ผู้หญิงคนอื่นๆได้เดินตามเส้นทางสู่ความเท่าเทียม และหลุดพ้นจากการถูกกดขี่ ต่อยอดการพัฒนาอย่างไม่สิ้นสุด

ดังนั้น เงิน 99 บาท จึงไม่ใช่เพียงการทำบุญปีใหม่เพื่อพลิกชีวิตคุณหรือใคร
แต่คือการแสดงจุดยืนสนับสนุนความเท่าเทียม เพื่อสร้างสังคมในแบบที่คุณต้องการ


 

การดำเนินการโครงการพัฒนาเพื่อสร้างความเท่าเทียมของสตรีในถิ่นห่างไกลในปัจจุบัน
  • โครงการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการสตรี จังหวัดน่าน และ นราธิวาส  950 คน 
  • โครงการเสริมสร้างทักษะการประกอบอาชีพและภาวะผู้นำสำหรับนักเรียนด้อยโอกาส จังหวัดอุดรธานี 110 คน 
  • โครงการพัฒนาบทบาททางเศรษฐกิจและสังคมของสตรี อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 400 คน
  • โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อลดพฤติกรรมการเข้าป่าที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคไข้มาลาเรีย จังหวัดอุบลราชธานี 200 คน
  • โครงการยุติความรุนแรงทางเพศที่ได้รับอิทธิพลจากแอลกอฮอล์และสารเสพติดในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ น่าน ชลบุรี และปัตตานี เพื่อเป็นการให้ความรู้และรณรงค์ในการยุติความรุนแรงทางเพศที่ได้รับอิทธิพลจากแอลกอฮอล์และสารเสพติดกับสตรีกลุ่มชาติพันธ์ กลุ่มมุสลิม และกลุ่มแรงงานข้ามชาติ จำนวน 3,000 คน 
  • โครงการเกษตรกรรมทำเพื่อโลก(She feed the world)ในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือได้แก่ เชียงใหม่ พะเยา ลำพูน น่าน และเชียงราย โดยมุ่งหวังในการสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เข้าถึงทรัพยากรทางการเกษตร เข้าถึงช่องทางการตลาดที่หลากหลายและสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ

การพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นไม่อาจเกิดขึ้นได้ในระยะเวลาอันสั้น แต่ต้องใช้เวลา ทั้งกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิที่ต้องพาผู้หญิงกลุ่มเป้าหมายก้าวสู่ขั้นแรกของการพัฒนา และอยู่ร่วมทางไปด้วยกันแม้สิ้นสุดการพัฒนาแล้ว และกลุ่มสตรีเป้าหมาย ที่ต้องค่อยๆเปิดรับและเปลี่ยนแปลงจากภายใน แต่ผลลัพธ์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นย่อมคุ้มค่า เพราะไม่เพียงการพัฒนาระดับบุคคล แต่สร้างแรงกระเพื่อมไปสู่สังคมให้เกิดความเท่าเทียม


 

ร่วมบริจาคได้ที่

ชื่อบัญชี : มูลนิธิรักษ์ไทย
เลขที่บัญชี : 799-2-50785-8
ธนาคารกสิกรไทย สาขาพหลโยธิน
..

ขอกุศลนี้ให้คุณมีแต่ความก้าวหน้าในปี'66
การบริจาคสามารถออกใบลดหย่อนภาษีได้

โครงการอื่นๆ

โครงการส่งเสริม พลังสุขภาพจิต ที่ดีของเยาวชน

“มูลนิธิส่งเสริมชุมชน ร่วมกับ มูลนิธิรักษ์ไทย มุ่งมั่นและร่วมมือจัดการกับความท้าทายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมด้านสุขภาพจิตที่ดีของเยาวชนไทย” นวัตกรรมสร้างผลกระทบเชิงบวก ส่งเสริมความรู้ พัฒนาสุขภาพกาย สุขภาพใจ เพื่อปลูกฝังให้สังคมมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น

#Sheisme วันสตรีสากล

#Sheisme แคมเปญที่จะอยู่เคียงข้างผู้หญิงทุกคนให้ผ่านทุกเรื่องราวในชีวิต สนับสนุนให้ผู้หญิงทุกคนภูมิใจในตัวเองที่ผ่านทุกเรื่องราวมาได้ สนับสนุนให้ผู้หญิงทุกคนค้นหาตัวเองและเป็นคนที่คุณอยากจะเป็น

ปันน้ำใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ปัตตานี ยะลา นราธิวาส น้ำท่วมหนักในรอบ 20 ปี

กลุ่มอาชีพผู้หญิงเดือดร้อนเครื่องมือประกอบอาชีพเสียหาย จักรเย็บผ้าจมน้ำ เครื่องนวดแป้ง เครื่องอบขนมเสียหาย และผู้หญิงยังต้องมีภาระหน้าที่ในจัดทำอาหารให้กับคนในครอบครัว ต้องทำความสะอาดบ้านหลังน้ำลด เกิดภาวะเครียด อาหารที่มีอยู่เริ่มขาดแคลน ออกจากบ้านลำบาก ขาดรายได้ในช่วงเวลานี้

ร่วมแบ่งปัน “น้ำใจ” ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุ “โนรู”

จากสถานการณ์พายุโนรู เคลื่อนตัวเข้าไทยในช่วงเย็นวันที่ 28 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดสถานการณ์อุทกภัยและวาตภัยในพื้นที่ภาคอีสาน แม้ปัจจุบันพายุจะอ่อนกำลังลงเป็นดีเปรสชัน แต่ยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ ส่งผลให้บ้านเรือนได้รับความเสียหาย ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น