แนะนำหรือร้องเรียน

นโยบายการป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ และพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม Protection against sexual exploitation and abuse (PSEA)
1. เจ้าหน้าที่ทุกคนของมูลนิธิรักษ์ไทยมีบทบาทหน้าที่ในการทำงานกับกลุ่มเป้าหมายด้วยความสุภาพ และเคารพบุคคลอื่น
2. หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่รับสินบน หรือ กระทำการใดๆที่ผิดต่อวัฒนธรรม หรือ พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับเด็ก เยาวชน หรือ ต่อบุคคลอื่นๆใด ท่านสามารถรายงานมาที่มูลนิธิรักษ์ไทย สำนักงานกรุงเทพมหานคร
3. เมื่อมีการถ่ายรูปอัดวิดีโอเพื่อนำไปเผยแพร่ต้องได้รับความยินยอมโดยการลงนามในใบยินยอมด้วยความสมัครใจ (Consent form) หากเป็นเด็กต้องได้รับการยินยอมโดยผู้ปกครอง
ยินดีรับฟังหากมีข้อเสนอแนะอื่นๆเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-0147322 ต่อ 102, 106 อีเมล์ feedbackus@raksthai.orgติดต่อเรา

Address : 185, ซอยประดิพัทธ์ 6, ถนนประดิพัทธ์.,
แขวงพญาไท, เขตพญาไท, 10400, กรุงเทพฯ
E-Mail : info@raksthai.org Tel : 02-265-6866 Fax : 02-271-4467

ติดต่อโครงการ CSR  ร่วมกับบริษัทเอกชน

Address : คุณภูมิใจ ไกรสินธุ์
E-Mail : phumjai@raksthai.org Tel : 095 246 9898

เส้นทางการเดินทาง