แนะนำหรือร้องเรียนติดต่อเรา

Address : 185, ซอยประดิพัทธ์ 6, ถนนประดิพัทธ์.,
แขวงพญาไท, เขตพญาไท, 10400, กรุงเทพฯ
E-Mail : info@raksthai.org Tel : 02-265-6888 Fax : 02-271-4467

ติดต่อโครงการ CSR  ร่วมกับบริษัทเอกชน

Address : คุณภูมิใจ ไกรสินธุ์
E-Mail : phumjai@raksthai.org Tel : 095 246 9898

เส้นทางการเดินทาง