คณะผู้บริหาร มูลนิธิรักษ์ไทย และบริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด

โพสเมื่อ : 12 พฤศจิกายน 2563

คณะผู้บริหารมูลนิธิรักษ์ไทย และบริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด เข้าพบนายชิโร ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เพื่อมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย จ. คุมะโมโตะ ประเทศญี่ปุ่น และเพื่อส่งต่อไปยังสภากาชาด ประเทศญี่ปุ่น

(จากซ้าย) คุณยุวลักษณ์ เหมะวิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและพัฒนาแหล่งทุน มูลนิธิรักษ์ไทย / ศ.นพ.ดร. กระแส ชนะวงศ์ ประธานมูลนิธิรักษ์ไทย / ฯพณฯ นายชิโร ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย / Mr. Junichi Yamashita, Chairman บจ. เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท / คุณจิรนันท์ ผู้พัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท / คุณอครินทร์ ภูรีสิทธิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่อาวุโส บจ. เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท