ครัวโรงเรียน…สร้างสุข

โพสเมื่อ : 12 พฤศจิกายน 2563

มูลนิธิรักษ์ไทย ร่วมกับ ภาคธุรกิจ ร่วมพัฒนาทักษะผู้นำและเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนผ่านโครงการ “ครัวโรงเรียนสร้างสุข” Healthy Canteen ให้ โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว อยุธยา

หลังจากที่ เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล กรุ๊ป มูลนิธิรักษ์ไทย และไทยโพลีคอนส์ ได้เข้ามาช่วยเหลือในการปรับปรุงโรงอาหารแห่งใหม่ ด้วยการจัดสรรพื้นที่เป็นสัดส่วน เพื่อให้ถูกหลักสุขาภิบาล ถูกสุขลักษณะ และสามารถรองรับการใช้งานของนักเรียนที่มีจำนวนมากได้อย่างเพียงพอ พร้อมทั้งได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการและการจัดการขยะอย่างครบวงจร โครงการนี้โดยได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากการบริจาคของลูกค้า บริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด ผ่านกล่องบริจาค มูลนิธิรักษ์ไทย และได้รับการสนับสนุนการออกแบบก่อสร้างที่ได้มาตรฐานจาก บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)