บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ตั้งวางกล่องรับบริจาค

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ตั้งวางกล่องรับบริจาค

โพสเมื่อ : 27 มกราคม 2565

ขอขอบคุณ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ตั้งวางกล่องรับบริจาค

เรียนท่านผู้สนใจสนับสนุนงานมูลนิธิรักษ์ไทย ระดมทุนผ่านกล่องรับบริจาคและQR Code (e-Donation ) ได้ที่ สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง ดังนี้
1.คลองบางไผ่
2.ตลาดบางใหญ่
3.สามแยกบางใหญ่
4.บางพลู
5.บางรักใหญ่

เงินบริจาคทั้งหมดจะนำไปใช้ ในโครงการส่งเสริมพัฒนาเด็ก เยาวชน และลูกเด็กแรงงานข้ามชาติ ภายใต้การทำงาน ของมูลนิธิรักษ์ไทย