บริษัทเป๊ปซี่โคร่วมกับรักษ์ไทย เยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินโครงการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปรับปรุงและพัฒนาระบบน้ำเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร จ.ลำพูน

บริษัทเป๊ปซี่โคร่วมกับรักษ์ไทย เยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินโครงการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปรับปรุงและพัฒนาระบบน้ำเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร จ.ลำพูน

โพสเมื่อ : 3 พฤษภาคม 2565

ในวันที่ 28 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา นายจิระวัฒน์ ภูมิศรีแก้ว ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการองค์กร ประจำประเทศไทยและเวียดนาม บริษัทเป๊ปซี่โค คุณภูมิใจ ไกรสินธุ์ มูลนิธิเป็ปซี่โค คุณณิชชา โตรักตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาแหล่งทุน และ คุณนิภา ชมภูป่า ผู้ประสานงานโครงการภาคเหนือ มูลนิธิรักษ์ไทยได้เดินทางลงพื้นที่ใน เขตบ้านห้วยงูสิง บ้านหนองหลัก และบ้านทุ่งข้าวหาง ต.ตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน เพื่อเยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินโครงการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปรับปรุงและพัฒนาระบบน้ำเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร ตลอดจนสำรวจพื้นที่เพื่อทำโครงการเกี่ยวกับการเกษตรยั่งยืนในปีนี้ร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย นอกจากนั้นยังได้ประชุมเรื่องกิจกรรมการมีส่วนร่วมของพนักงานบริษัทภายใต้โครงการ Food for Good : Million of Meals กับทางบ้านเตื่อมฝัน จังหวัดเชียงใหม่

มูลนิธิรักษ์ไทยขอขอบคุณบริษัทเป็ปซี่โค ประเทศไทยสำหรับความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง ด้วยจุดมุ่งหวังเดียวกันที่จะช่วยพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 

#Pepsico
#PepsiCoThailand
#PepsiCoFoundation
#FoodforGood
#RaksThaiFoundation
#careinternational
#RaksThaiForEnvironment