บริษัทฮาร์มเลส ฮาร์เวสท์ (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย สนับสนุนห้องเรียนพร้อมทั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จำนวน 20 ชุดและส่งมอบให้แก่โรงเรียนวัดตาลเรียง หลังโดนไฟไหม้อาคารเรียน

บริษัทฮาร์มเลส ฮาร์เวสท์ (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย สนับสนุนห้องเรียนพร้อมทั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จำนวน 20 ชุดและส่งมอบให้แก่โรงเรียนวัดตาลเรียง หลังโดนไฟไหม้อาคารเรียน

โพสเมื่อ : 17 พฤศจิกายน 2565

จากเหตุการณ์ไฟไหม้อาคารเรียน โรงเรียนวัดตาลเรียง (เชยประชานุกูล) ต.บัวงาม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 9 สิงหาคมที่ผ่านมา ส่งผลให้อาคารเรียน ซึ่งเดิมทีเป็นห้องเรียนของนักเรียนชั้นประถม 6 ห้องเรียนศิลปะ รวมไปถึงห้องคอมพิวเตอร์ที่เด็กนักเรียนใช้ในการเรียนเป็นประจำ อาคารเรียนถูกเพลิงไหม้จนได้รับความเสียหายอย่างหนัก อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้ ทำให้ทางโรงเรียนต้องระงับการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ชั่วคราว

โรงเรียนวัดตาลเรียง (เชยประชานุกูล) ถือเป็นหนึ่งในโรงเรียนของโครงการ Fair for Life Premium Fund for Harmless Harvest Coconut Supply Chain Community สนับสนุนโดยบริษัทฮาร์มเลส ฮาร์เวสท์ (ไทยแลนด์) จำกัด ที่เราได้สนับสนุนเครื่องกรองน้ำสะอาดอยู่แล้ว เมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ ทางบริษัทฮาร์มเลส ฮาร์เวสท์ (ไทยแลนด์) จำกัดร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์ในยุคของเทคโนโลยีนี้ จึงได้จัดสรรงบประมาณและสนับสนุนห้องเรียนพร้อมทั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จำนวน 20 ชุดและส่งมอบให้แก่โรงเรียนวัดตาลเรียงเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา

ขอขอบคุณ : https://harmlessharvest.com/