นิทรรศการภาพถ่าย ประสบการณ์ในประเทศไทย

  • สถานที่ : หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

  • วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2562 - 17 มีนาคม 2562

  • เวลา : 10:30 - 21:00 น.

นิทรรศการภาพถ่ายในครั้งนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่างแคร์ ออสเตรีย และมูลนิธิรักษ์ไทย ซึ่งนิทรรศการภาพถ่ายสุดพิเศษที่ถูกจัดแสดงทั้งหมดล้วนเป็นฝีมือการถ่ายภาพของช่างภาพชื่อดัง Alexander Von Wiedenbeck ทุกภาพถ่ายสะท้อนถึงการทำงานของมูลนิธิรักษ์ไทยในการช่วยเหลือชุมชนในพื้นที่ต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น ศูนย์การเรียนรู้ลูกแรงงานข้ามชาติ ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อผลักดันและส่งเสริมการศึกษาแก่ลูกแรงงานข้ามชาติ

“ปัจจุบันจังหวัดสมุทรสาครเป็นจุดหมายปลายทางของประชากรชาวเมียนมา ชาวเมียนมามากกว่า 100,000 คนต่อปี เดินทางมาขายแรงงานในอุตสาหกรรมหลัก เช่น ประมงและประมงต่อเนื่อง ทำให้เมืองสมุทรสาครถูกขนานนามเป็นเมืองเมียนมา พวกเขาเข้ามาพร้อมครอบครัวและผู้ติดตาม สิ่งที่ทาง “มูลนิธิรักษ์ไทย” เล็งเห็นถึงความสำคัญนั้นก็คือ เด็ก ๆ หรือลูกแรงงาน ที่เข้าไม่ถึงการศึกษา อยู่ในชุมชนเพียงลำพังโดยที่พ่อแม่ออกไปทำงานนอกบ้าน ไม่มีใครดูแล ปัจจุบันยังมีเด็กข้ามชาติที่เสี่ยงต่อการเป็นแรงงานเด็ก ไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาและขาดความรู้ด้านอนามัยเจริญพันธุ์ สิทธิ และทักษะชีวิตขั้นพื้นฐาน”

Alexander Von Wiedenbeck ได้ถ่ายทอด “ภาพสะท้อนสังคมเหล่านั้น” ที่ให้มันเล่าเรื่องถึงความรู้สึก และความเป็นอยู่ ที่ใครหลายคนไม่เคยรู้มาก่อน มูลนิธิรักษ์ไทยเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนมีเป้าหมายขับเคลื่อนการพัฒนา แก้ไขปัญหาทางสังคม และมีโครงการต่าง ๆ ในพื้นที่ขาดโอกาส ในเรื่องเด็กแรงงานข้ามชาติ เรื่องโรคเอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย เรื่องการส่งเสริมอาชีพในกลุ่มผู้หญิง รวมถึงการช่วยเหลือจากเหตุภัยพิบัติในสถานการณ์ฉุกเฉิน และการฟื้นฟูระยะยาว ทางเรามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะนำเสนอชุดภาพการทำงานแก่สาธารณะผ่านนิทรรศการภาพถ่าย “Experience Thailand”

ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

เริ่มจัดแสดงนิทรรศการวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 17 มีนาคม 2562