มูลนิธิรักษ์ไทยประกาศรับสมัครหน่วยงานดำเนินงานโครงการด้านวัณโรคและเอชไอวี ปี พ.ศ. 2567-2569

โพสเมื่อ : 5 พฤษภาคม 2566

มูลนิธิรักษ์ไทย สมาชิกองค์การแคร์นานาชาติ ได้รับมอบหมายจากคณะกลไกความร่วมมือในประเทศให้ดำเนินงานในฐานะหนึ่งในหน่วยงานรับทุนหลักภาคประชาสังคม โครงการด้านวัณโรคและเอชไอวีปี พ.ศ.2567-2569 ภายใต้งบประมาณจากกองทุนโลกเพื่อต่อสู้เอดส์ วัณโรคและมาลาเรีย โดยประเทศไทยกำลังดำเนินการจัดทำโครงการฯ เพื่อขอรับการสนุบสนุนทุน ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนรับสมัครหน่วยงานผู้รับทุนรอง ที่สนใจเข้าร่วมดำเนินงานโครงการฯ

ทางมูลนิธิฯ จึงขอแจ้งประการฉบับนี้ตามกรอบที่ทางมูลนิธิรักษ์ไทยรับผิดชอบระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งหากหน่วยงานของท่านมีความประสงค์สมัครเป็นหน่วยงานผู้รับมุนรอง เพื่อดำเนินงานโครงการฯ ตามกรอบยุทธศาสตร์ของคำขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุนโลกฯ ภายใต้มูลนิธิรักษ์ไทย 

โดยขอความกรุณาโปรดส่งแบบแสดงความจำนงสมัครเป็นหน่วยงานผู้รับทุนรอง ฉบับภาษาไทย 1 ฉบับ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ2) กลับมายังมูลนิธิรักษ์ไทยทางอีเมล์ fr2024-26@raksthai.org ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2566  เวลา 12:00น.

หากมีข้อสงสัยในรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2
มูลนิธิรักษ์ไทยจะเปิดช่องทางการสอบถามในวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 11:00-12:00น. 
ทาง Application ZOOM ผ่านลิงก์ https://us02web.zoom.us/j/85140873290?
Meeting ID: 851
4087 3290 และ Passcode: 083462


รายละเอียดเอกสารที่แนบมาด้วย (โปรดเปิดดูเอกสาร)