สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โน๊คบุ๊ค Tablet Barcode Printer และพริ้นเตอร์

โพสเมื่อ : 21 สิงหาคม 2566

มูลนิธิรักษ์ไทย มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โน๊คบุ๊ค  Tablet Barcode Printer
และพริ้นเตอร์ จำนวน  6  รายการ  ครั้งที่  2  (เอกสารแนบท้าย) ดังนี้

รายการที่ 1  คอมพิวเตอร์ (Desktop) พร้อม UPS                 จำนวน        3    เครื่อง

รายการที่ 2  โน๊ตบุ๊ค (Loptop                                               จำนวน       24   เครื่อง

รายการที่ 3  Macbook Air and Software for Mac                จำนวน         1    เครื่อง

รายการที่ 4  แทบเลต                                                           จำนวน       13   เครื่อง

รายการที่  5 Printer AIO                                                      จำนวน         1    เครื่อง

รายการที่  6  Barcode Label Printer                                    จำนวน         3    เครื่อง

    กำหนดยื่นและเปิดซองสอบราคา ให้ยื่นโดยตรงต่อมูลนิธิรักษ์ไทย 185 ซอยประดิพัทธ์6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่  17 สิงหาคม  พศ. 2566 และปิดการรับซองราคาวันที่ 31  สิงหาคม  พ.ศ. 2566  เวลา 12.00 น

และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  31 สิงหาคม  พ.ศ. 2566  เวลา 13.30  น.เป็นต้นไป ณ มูลนิธิรักษ์ไทย

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ มูลนิธิรักษ์ไทย 185 ซอยประดิพัทธ์6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่   17 สิงหาคม   พศ. 2566 ถึง วันที่  25  สิงหาคม  พศ. 2566 
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  02-265-6815 ในและเวลาทำการ (08.30 น. - 17.30 น.)