ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ประจำปี 2566

โพสเมื่อ : 25 กันยายน 2566

มูลนิธิรักษ์ไทย มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อจำนวน 15 รายการ (เอกสารแนบท้าย) ดังนี้
รายการที่ 1.เครื่องควบคุมการให้ยาสารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion Pump)                               จำนวน 4 เครื่อง     

รายการที่ 2.เครื่องวัดความดันโลหิต                                                                                                        จำนวน 4 เครื่อง

รายการที่ 3.เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับไฮดรอลิก ราวปีกนก                                                           จำนวน 1 เตียง      

รายการที่ 4.เครื่องฉีดน้ำล้างสําหรับกล้องส่องตรวจทางเดินอาหาร(Peritaltic Pump)พร้อมอุปกรณ์       จำนวน 1 เครื่อง                 
รายการที่ 5.เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ชนิดที่ต่อเข้ากับ HOSxP                                                          จำนวน 1 เครื่อง

                   ของโรงพยาบาลแล้วแปรผลได้ ส่งต่อข้อมูลให้ที่อื่นได้ Smart EKG                                           

รายการที่ 6. เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL in one  สำหรับงานประมวลผล                                                    จำนวน 4 เครื่อง                      

รายการที่ 7.เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA                                                                                             จำนวน  4  เครื่อง   

รายการที่ 8. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีกหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์                                        จำนวน  2  เครื่อง

                     (Ink Tank Printer)                                                                                  

รายการที่ 9. กรรไกรตัดไหมสแตนเลสปลายตรง ขนาด 11.5 cm.                                                            จำนวน 10 อัน       

รายการที่ 10. กรรไกรตัดไหมสแตนเลสปลายโค้ง ขนาด 11.5 cm.                                                          จำนวน 5 อัน         

รายการที่ 11. อุปกรณ์ถอดแม๊กเย็บแผลแบบสแตนเลส                                                                           จำนวน 1 อัน         

รายการที่ 12. คีมจับเข็มเย็บแผลขนาด 14 cm.                                                                                        จำนวน 5  อัน        

รายการที่ 13. ด้ามมีดผ่าตัดเบอร์ 3                                                                                                          จำนวน 2 อัน

รายการที่ 14. กรรไกรตัดเนื้อขนาด 14 cm.                                                                                              จำนวน 3 อัน

รายการที่ 15. เก้าอี้นั่งผู้รับบริการแบบมีพนักพิง 4 ที่นั่ง                     จำนวน 4 ตัว                       

   กำหนดยื่นและเปิดซองสอบราคา ให้ยื่นโดยตรงต่อมูลนิธิรักษ์ไทย 185 ซอยประดิพัทธ์6 แขวงพญาไท

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่  22  กันยายน พศ. 2566  และปิดการรับซองราคาวันที่   6 ตุลาคม  พ.ศ. 2566 เวลา 12.00 น และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ มูลนิธิรักษ์ไทย