มูลนิธิรักษ์ไทยเข้าพบอาร์เอส แนะนำตัวทีมงานใหม่

มูลนิธิรักษ์ไทยเข้าพบอาร์เอส แนะนำตัวทีมงานใหม่

โพสเมื่อ : 1 กรกฎาคม 2562

คุณภูมิใจ ไกรสินธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาแหล่งทุน และคุณธมนพร แท้สูงเนิน ผู้ประสานงาน เป็นตัวแทนจากมูลนิธิรักษ์ไทย เข้าพบบริษัทอาร์เอส จำกัด (มหาชน) แนะนำตัวทีมงานใหม่ เพื่อมอบของที่ระลึกแด่คุณนุสรา คงสุจริต ผู้อำนวยการสายงานสื่อสารองค์กร บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) และคุณระวิวรรณ นุชนาคา เจ้าหน้าที่อาวุโสสายงานสื่อสารองค์กร ขอแสดงความนับถือ