ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น

โพสเมื่อ : 24 ตุลาคม 2566


เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น
 

             มูลนิธิรักษ์ไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น (PWID)

                                                  จำนวน 15 รายการ (เอกสารแนบท้าย)

ลำดับที่ No.

รายการ Product List

 จำนวนที่จัดซื้อ Quantity

1

เข็มฉีดยาขนาด 25 G ยาว 1 นิ้ว และกระบอกฉีดยาขนาด 1 มล. แบบถอดหัวได้(Detachable)

      19,800

ชิ้น

2

เข็มฉีดยาขนาด 27 G ยาว 1/2 นิ้ว และกระบอกฉีดยาขนาด 1 มล. แบบถอดหัวได้ (Detachable)

     442,200

ชิ้น

3

เข็มฉีดยาขนาด 25 G ยาว 1 นิ้ว และกระบอกฉีดยาขนาด 3 มม. แบบถอดหัวได้  (Detachable)

     216,000

ชิ้น

4

เข็มฉีดยาขนาด 29 G ยาว 1/2 นิ้ว และกระบอกฉีดยาขนาด 1 มม. แบบถอดหัวไม่ได้(Fixed)

        6,000

ชิ้น

5

เข็มฉีดยาขนาด 27 G ยาว 1/2 นิ้ว และกระบอกฉีดยาขนาด 1 มล. แบบถอดหัวไม่ได้(Fixed)

      75,600

ชิ้น

6

ถุงพลาสติกแบบปิดสนิท ขนาด 15x23 ซม (Plastic Zip Lock) พร้อมสติกเกอร์

     151,920

ซอง

7

สำลีปั้นก้อน Sterile (บรรจุ5ชิ้น/ซอง)

     151,920

           ซอง

8

สำลี Cotton Filters (บรรจุ5ชิ้น/ซอง)

     151,920

ซอง

9

สำลีหรือแผ่นใยกระดาษชุบแอลกอฮอล์สำเร็จรูป (Alcohol Pad) (บรรจุ 200 ชิ้น/กล่อง)

     755,800

ชิ้น

10

น้ำกลั่น Sterile water (plastic bottles) (5ขวด/แพค)

     759,600

ขวด

11

Stericup ช้อนสแตนเลส

     759,600

อัน

12

พลาสเตอร์ยาปิดแผล

     675,300

ชิ้น

13

Cool gel-Reparil Gel N คูลเจลแบบหลอด

      30,384

ชิ้น

14

Non Latex tourniquet with lock

      75,960

ชิ้น

15

การบรรจุชุดอุปกรณ์สำหรับผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น (PWID)

     151,920

ชุด

 

               กำหนดยื่นและเปิดซองประกวดราคา ให้ยื่นโดยตรงต่อมูลนิธิรักษ์ไทย 185 ซอยประดิพัทธ์ 6แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566  เวลา 12.00 น และเปิดซองประกวดราคา วันที่  3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566  เวลา 13.00 น เป็นต้น ณห้องประชุมมูลนิธิรักษ์ไทย

               ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ มูลนิธิรักษ์ไทย 185 ซอยประดิพัทธ์ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

ระหว่างวันที่  19  ตุลาคม  พศ. 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม  พศ. 2566 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-265-6840 02-265-6819

ในเวลาทำการ (08.30 น. - 17.30 น.)