จากกฎหมายสู่การปฏิบัติจริง กับการลดอันตรายจากยาเสพติด

จากกฎหมายสู่การปฏิบัติจริง กับการลดอันตรายจากยาเสพติด

โพสเมื่อ : 25 มิถุนายน 2567

งานประชุมสัมมนาเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี พ.ศ. 2567 หัวข้อ เรื่อง “จากกฎหมายสู่การปฏิบัติจริง กับการลดอันตรายจากยาเสพติด”

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. สามารถรับชมผ่าน Facebook Live เวลา 9.00-12.00

ร่วมฟังประเด็นที่น่าสนใจ

  1. เวทีเสวนา หัวข้อ เรื่อง “แนวทางตามประมวลกฏหมายยาเสพติด การลดอันตรายจากยาเสพติด และการมีส่วนร่วมของชุมชน” เวลา 10.30 น. – 12.00 น. (ผ่าน Facebook Live หรือ ณ สถานที่จัดงาน)
  2. เวลา 13.00 น. - 15.00 น. รับฟัง ณ สถานที่จัดงาน
    • ห้องย่อยที่ 1 หัวข้อ เรื่อง “กลไกการเชื่อมต่อบริการลดอันตรายจากยาเสพติดในระดับท้องถิ่น”
    • ห้องย่อยที่ 2 หัวข้อเรื่อง Harm Reduction ทางออกของปัญหายาเสพติด
    • ห้องย่อยที่ 3 หัวข้อเรื่อง “การสื่อสารเพื่อลดอคติในการเข้าถึงผู้ใช้ยาเสพติด”

#harmreduction #actionforchange #การลดอันตราย #การลดอันตรายจากสารเสพติด