มัดย้อม By ซายัง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ 
กลุ่มสตรีซายัง บ้านคลองมานิง อ.เมือง จปัตตานี
เป็นการรวมกลุ่มของผู้หญิงว่างงานในชุมชนและต้องการหารายได้เสริม
ผลิตสินค้าหลากหลาย กระเป๋าผ้าปาเต๊ะ เสื้อผ้าสตรีมุสลิม ทำผ้ามัดย้อม ตัดเย็บเสื้อผ้าจากผ้าปาเต๊ะและผ้ามัดย้อม

สนใจติดต่อ คุณสุพัตรา คำตั๋น
เบอร์โทรศัพท์ 062 457 7266 
Facebook : มัดย้อม By ซายัง