กาแฟเดอม้ง Catimor Roast

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

กาแฟปลูกใต้ร่มเงา แบบเกษตรอินทรีย์
กาแฟรักษาป่า เพื่อคนอยู่คู่กับป่าอย่างยั่งยืน
สายโฮมคาเฟ่ ทำกาแฟเองชิลๆ ได้ที่บ้านแบบไม่ง้อคาเฟ่ ต้อง Catimor Medium Roast และ Catimor Dark Roast