“ทักษะอาชีพ” สิ่งสำคัญในการทำให้เด็กๆเติบโตอย่างมีคุณภาพ เมื่อโตขึ้นสามารถทำงานเลี้ยงตัวเองได้

โพสเมื่อ : 21 กันยายน 2565

What is Lorem Ipsum?

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

เรื่องราวอื่นๆ

"มาเรียม" ผู้หญิงแกร่งกับบทบาทอาสาสมัครมูลนิธิรักษ์ไทย

"กะปรีด๊ะ" จากเหยื่อความรุนแรงในครอบครัว สู่พื้นที่ปลอดภัยให้กับผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง