พื้นที่การทำงานของรักษ์ไทยมูลนิธิรักษ์ไทยสมุทรปราการ

พื้นที่การทำงานของรักษ์ไทยมูลนิธิรักษ์ไทยสมุทรปราการ

พื้นที่การทำงานของรักษ์ไทยมูลนิธิรักษ์ไทยสมุทรปราการ

  • ที่ตั้งสำนักงานรักษ์ไทย :

    80/403 ซอย 45 หมู่บ้านทิพวัลย์ 1 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

  • เบอร์โทรศัพท์ :

    Tel. 02-3801123, 02-3801631

  • เบอร์แฟกซ์ :

    Fax. 02-3801124

  • การทำงานครอบคลุมพื้นที่ :

โครงการที่อยู่ในการดูแล