พื้นที่การทำงานของรักษ์ไทยมูลนิธิรักษ์ไทยประจวบคีรีขันธ์

พื้นที่การทำงานของรักษ์ไทยมูลนิธิรักษ์ไทยประจวบคีรีขันธ์

พื้นที่การทำงานของรักษ์ไทยมูลนิธิรักษ์ไทยประจวบคีรีขันธ์

  • ที่ตั้งสำนักงานรักษ์ไทย :

    10/3 ถ.เทศบาลบำรุง ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000

  • เบอร์โทรศัพท์ :

    Tel. 032-604424

  • เบอร์แฟกซ์ :

    Fax. 032-604424

  • การทำงานครอบคลุมพื้นที่ :

โครงการที่อยู่ในการดูแล