พื้นที่การทำงานของรักษ์ไทยมูลนิธิรักษ์ไทยอุบลราชธานี

พื้นที่การทำงานของรักษ์ไทยมูลนิธิรักษ์ไทยอุบลราชธานี

พื้นที่การทำงานของรักษ์ไทยมูลนิธิรักษ์ไทยอุบลราชธานี

  • ที่ตั้งสำนักงานรักษ์ไทย :

    89 ซ.เลี่ยงเมือง7 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

  • เบอร์โทรศัพท์ :

    Tel. 045-240136

  • เบอร์แฟกซ์ :

    Fax. 045-240136

  • การทำงานครอบคลุมพื้นที่ :

โครงการที่อยู่ในการดูแล

ส่งเสริมความรู้อนามัยเจริญพันธุ์ในนักศึกษา กศน.

สถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นประเด็นปัญหาที่สำคัญของประเทศไทย และเมื่อพิจารณาข้อมูลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน(จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู เลย หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร และนครพนม) พบว่าประชากรอายุระหว่าง 15-24 ปีมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกไม่ปลอดภัย/ไม่ป้องกัน

สถานะการบริจาค

0%

 

ฮักข้าว : ปรับวิธีปลูกข้าวเพื่อเพิ่มผลผลิต

“ข้าว” เป็นอาหารหลักที่คนไทยบริโภคกันเป็นประจำทุกวัน แต่น้อยคนนักจะรู้ว่าเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวให้เรากินนั้น แบกต้นทุนการผลิตไว้มากมายและหนึ่งในหลายเรื่องนั้นคือวิธีการปลูกข้าวที่ทำกันมาตามความเคยชิน ได้กลายเป็นภาระอันหนักอึ้ง ที่พวกเขาเองไม่กล้าปลดลงจากบ่า

สถานะการบริจาค

0%