พื้นที่การทำงานของรักษ์ไทยมูลนิธิรักษ์ไทยอุบลราชธานี

พื้นที่การทำงานของรักษ์ไทยมูลนิธิรักษ์ไทยอุบลราชธานี

  • ที่ตั้งสำนักงานรักษ์ไทย :

    89 ซ.เลี่ยงเมือง7 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

  • เบอร์โทรศัพท์ :

    Tel. 045-240136

  • เบอร์แฟกซ์ :

    Fax. 045-240136

  • การทำงานครอบคลุมพื้นที่ :

โครงการที่อยู่ในการดูแล