พื้นที่การทำงานของรักษ์ไทยมูลนิธิรักษ์ไทยอุดรธานี

พื้นที่การทำงานของรักษ์ไทยมูลนิธิรักษ์ไทยอุดรธานี

  • ที่ตั้งสำนักงานรักษ์ไทย :

    273 ถ.อำเภอ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

  • เบอร์โทรศัพท์ :

    Tel. 042-222667, 042-329193

  • เบอร์แฟกซ์ :

    Fax. 042-222667

  • การทำงานครอบคลุมพื้นที่ :

โครงการที่อยู่ในการดูแล