พื้นที่การทำงานของรักษ์ไทยมูลนิธิรักษ์ไทยนครศรีธรรมราช

พื้นที่การทำงานของรักษ์ไทยมูลนิธิรักษ์ไทยนครศรีธรรมราช

พื้นที่การทำงานของรักษ์ไทยมูลนิธิรักษ์ไทยนครศรีธรรมราช

  • ที่ตั้งสำนักงานรักษ์ไทย :

    11 ถนนชลประทาน 4 ขวา 2 ตำบลนาเคียน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

  • เบอร์โทรศัพท์ :

    Tel. 075-450779

  • เบอร์แฟกซ์ :

    Fax. 075-450779

  • การทำงานครอบคลุมพื้นที่ :

โครงการที่อยู่ในการดูแล

ศูนย์การเรียนรู้ลูกแรงงานข้ามชาติ จ.นครศรีธรรมราช

พื้นที่ในอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นแหล่งทรัพยากรทางทะเลที่มีความอุดมสมบูรณ์ อาชีพของชาวบ้านในชุมชนที่นี่จึงเป็นการจับสัตว์น้ำในทะเล และใช้แรงงานในอุตสาหกรรมประมง ปัจจุบันมีแรงงานข้ามชาติหลากหลายสัญชาติเดินทางเข้ามาใช้แรงงานเป็นจำนวนมาก ไม่ต่ำกว่า 1,000 คน

สถานะการบริจาค

0%