ผ้าห่มคลายหนาว Blankets 4 HELP​

โพสเมื่อ : 14 ธันวาคม 2564

หมู่บ้านบนดอยสูงอากาศหนาวมาก กลางคืนอุณหภูมิต่ำสุด ที่ 5 องศา

ร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทยสนับสนุนผ้าห่มจากกลุ่มผู้หญิงบ้านห้วยปูหลวง

เพื่อส่งต่อไปยังคนเปราะบางที่ประสบภัยหนาว ในพื้นที่ห่างไกลในจังหวัดเชียงใหม่

จากการคาดการณ์ของอากาศจากกรมอุตุวิทยา
ในเดือนธันวาคม 2564 ถึงเดือนมกราคม 2565 


ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่และน่าน จะมีอุณภูมิ “ต่ำมาก” โดยเฉพาะบนดอยสูง
ซึ่งเป็นพื้นที่ทำงานและสำนักงานของเจ้าหน้าที่มูลนิธิรักษ์ไทย


พื้นที่ทำงานของรักษ์ไทยที่ประสบภัยหนาวและต้องการความช่วยเหลือ
  • พื้นที่และหมู่บ้านบนดอยที่ อ.อมก๋อย อ.แม่แจ่ม อ.กัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

 
ในปีนี้… ตอนนี้… ความหนาวได้มาเยือนอีกครั้ง พร้อมกับความลำบากของ คนชราและเด็ก ที่อาศัยอยู่บนดอย
ซึ่งยังขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มและผ้าห่มสำหรับคลายหนาว

เราช่วยอะไรได้บ้าง ?

ช่วยบริจาคร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย 

สนับสนุนผ้าห่มจากกลุ่มอาชีพผู้หญิงชาติพันธุ์กระเหรี่ยง “บ้านห้วยปูหลวง” 
เพื่อส่งต่อให้กับผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ อ.อมก๋อย อ.แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
    
ผ่านบัญชีออมทรัพย์  ชื่อบัญชี มูลนิธิรักษ์ไทย 

เลขที่บัญชี : 056-230149-7 

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ซอยอารีย์สัมพันธ์
ทุกการบริจาคสามารถขอใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้ช่วยบริจาคสิ่งของ "ส่งต่อไออุ่นคลายหนาว" 


สำหรับใครที่ต้องการบริจาคสิ่งของคลายหนาว
 (รบกวนเป็นของที่มีสภาพดีและยังไม่หมดอายุนะคะ) 
ผ้าห่ม  เครื่องนุ่งห่มคลายความหนาว เช่น เสื้อกันหนาว ถุงเท้า ถุงมือ 
โลชั่น  วาสลีน ลิปบาล์ม 
 
สามารถจัดส่งมาได้ ที่มูลนิธิรักษ์ไทย ภาคเหนือ
1. มูลนิธิรักษ์ไทย แม่แจ่ม : เลขที่ 107 หมู่ที่3 บ้านสันหนอง ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270 โทร : 086-187 3569 คุณมนตรี
2. มูลนิธิรักษ์ไทย อมก๋อย : เลขที่ 15 ม1 ต.อมก๋อย อ อมก๋อย 50310 โทร : 084-378 8631 คุณสมศักดิ์
 
ภายในวันที่ 10 มกราคม 2565 นะคะ 

ช่วยกันแชร์ส่งต่อความช่วยเหลือเพื่อให้ความช่วยเหลือไปถึงคนเปราะบางในพื้นที่ห่างไกล
 

“กลุ่มอาชีพผู้หญิงบ้านห้วยปูหลวง”

กลุ่มผู้หญิงชาติพันธุ์กะเหรียงทอผ้า จากผ้าทอสู่ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ชุมชน...

"แม่หลวงมึเง" รวมกลุ่มผู้หญิงในหมู่บ้าน ตั้งกลุ่มทอผ้าจากเดิมเย็บมือจนพัฒนามาเย็บจักร และเกิดเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้สู่ชุมชน

...สร้างพลังทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่สตรี อมก๋อย... 

แม่หลวง กล่าวว่า “กลุ่มไม่สามารถเดินได้ด้วยคนๆเดียวแต่ต้องเดินไปพร้อมสมาชิกที่ร่วมกันขับเคลื่อน ผู้หญิงจะพัฒนาได้จะต้องให้ผู้ชาย ครอบครัวเข้าใจและพร้อมที่จะพัฒนาไปด้วยกัน” ‼️

โครงการอื่นๆ

รักษ์ไทยสู้ COVID-19

จากการระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ เป้าหมายของมูลนิธิรักษ์ไทย คือการช่วยเหลือกลุ่มคนที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองทั่วประเทศ เช่น ชุมชนหรือหมู่บ้านที่มีการระบาดจนถูกล็อกดาวน์ เพื่อให้ทุกคนได้ก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปด้วยกัน

เท่าเทียมยุติความรุนแรง

1 ใน 3 ของผู้หญิงทั่วโลกเป็นเหยื่อของความรุนเเรง​ ร่วมรณรงค์ 16 วัน สร้างความเท่าเทียมยุติความรุนแรง​ มูลนิธิรักษ์ไทยมีเป้าหมายในการสร้างความเท่าเทียม ให้กับผู้หญิงด้วยการส่งเสริมบทบาท สร้างอาชีพ และสร้างแกนนำหญิงในชุมชนเพื่อลดความรุนเเรงทางเพศ

ช่วยคนเปราะบางที่ประสบภัยน้ำท่วมในช่วงโควิด-19

สถานการณ์น้ำท่วมในประเทศไทยสร้างความยากลำบากให้กับชุมชนในหลายจังหวัดโดยเฉพาะชุมชนที่พักอาศัยในพื้นที่ลุ่มติดแม่น้ำ ซึ่งจังหวัดที่เป็นพื้นที่ทำงานของมูลนิธิรักษ์ไทย คือ จังหวัดอยุธยา ในตอนนี้ชาวบ้านกว่า 1,000 ครัวเรือน กำลังเดือดร้อนจากน้ำท่วม

ศูนย์การเรียนรู้ลูกแรงงานข้ามชาติ มูลนิธิรักษ์ไทย สมุทรสาคร

ได้เริ่มกิจกรรมเด็กข้ามชาติที่ติดตามพ่อแม่อยู่ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2548 โดยเริ่มจากการทำกิจกรรมอบรมให้ความรู้พ่อแม่ในเรื่องของเอชไอวีในชุมชน จากนั้นได้เห็นถึงปัญหาของเด็กผู้ติดตาม ซึ่งมีเด็กที่เข้าไปในสถานที่ทำงานกับผู้ปกครองเนื่องจากไม่มีคนดูแล นำไปสู่ความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุในสถานประกอบการ