ร่วมใจช่วยภัยหนาว

โพสเมื่อ : 29 มกราคม 2564

แคมเปญบริจาค "รักษ์ไทยช่วยคลายหนาว...ภาคเหนือ"

หนาวจริงหรือ ?

     จากสภาพอากาศบนยอดดอยอินทนนท์ มีควาหนาวเย็นระดับต่ำกว่า 10 องศาเซลเซียล เป็นระเวลาหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาและจะยังคงอยู่ เช่นนี้อีกนาน ถ้าหากเปรียบเทียบความหนาวเย็น ของยอดดอยอินทนนท์ กับยอดดอยอื่นๆที่มีความสูง ใกล้เคียงกัน  สภาพอากาศคงไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นัก เช่น ยอดดอยที่อำเภอแม่แจ่ม ยอดดอยที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา รวมถึงอำเภออมก๋อย  

คำว่า หนาว คือหนาวสุด ๆ ที่ภาคเหนือ

     บนยอดดอยสูงยังมีพี่น้องชนเผ่าอาศัยอยู่จำนวนมาก และได้รับผลกระทบจากภัยหนาว  ส่งผลต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของเด็ก ๆ และคนชรา อีกทั้งยังขาดอุปกรณ์ป้องกันภัยหนาว รวมถึงโรงเรียนที่มีเด็กๆ มาเรียนเป็นโรงเรียนพักประจำ (โรงเรียนกินนอน)  จากการสำรวจข้อมูลในพื้นที่การทำงานของมูลนิธิรักษ์ไทย

บริจาคผ้าห่ม

หรือ อุปกรณ์กันหนาวไม่ใช้แล้ว ได้ที่ สำนักงานมูลนิธิรักษ์ไทยในพื้นที่ 
1. มูลนิธิรักษ์ไทย แม่แจ่ม : เลขที่ 107 หมู่ที่3 บ้านสันหนอง ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270
2. มูลนิธิรักษ์ไทย อมก๋อย : เลขที่ 130 บ้านดอย หมู่ที่13 ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310
3. มูลนิธิรักษ์ไทย น่าน : เลขที่ 59/1 หมู่ 7 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120

พวกเขายังคงรอคอยความช่วยเหลืออยู่...
 

โครงการอื่นๆ

รักษ์ไทยสู้ COVID-19

จากการระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ เป้าหมายของมูลนิธิรักษ์ไทย คือการช่วยเหลือกลุ่มคนที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองทั่วประเทศ เช่น ชุมชนหรือหมู่บ้านที่มีการระบาดจนถูกล็อกดาวน์ เพื่อให้ทุกคนได้ก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปด้วยกัน

ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง

มูลนิธิรักษ์ไทย อยากบอกให้คนทั้งโลกรู้ว่า "ผู้หญิงนั้นก็มีความสำคัญ ไม่ใช่ที่รองรับความรุนแรงเพราะพวกเธอทุกคน มีคุณค่าและความสามารถในตัวเอง สามารถใช้ศักยภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้"

ศูนย์การเรียนรู้ลูกแรงงานข้ามชาติ มูลนิธิรักษ์ไทย สมุทรสาคร

ได้เริ่มกิจกรรมเด็กข้ามชาติที่ติดตามพ่อแม่อยู่ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2548 โดยเริ่มจากการทำกิจกรรมอบรมให้ความรู้พ่อแม่ในเรื่องของเอชไอวีในชุมชน จากนั้นได้เห็นถึงปัญหาของเด็กผู้ติดตาม ซึ่งมีเด็กที่เข้าไปในสถานที่ทำงานกับผู้ปกครองเนื่องจากไม่มีคนดูแล นำไปสู่ความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุในสถานประกอบการ อีกทั้งเด็กส่วนหนึ่งโตพอที่จะช่วยพ่อแม่ทำงานได้จนนำไปสู่การทำงานและการใช้แรงงานเด็กเต็มรูปแบบ นอกจากนี้ยังมีเด็กบางส่วนที่อยู่ที่บ้านตามลำพังในระหว่างที่ผู้ปกครองไปทำงาน จนทำให้เกิดอุบัติเหตุและถูกละเมิดทางเพศเด็ก

ศูนย์การเรียนรู้ลูกแรงงานข้ามชาติ มูลนิธิรักษ์ไทย นครศรีธรรมราช

เพราะเด็กทุกคนควรได้รับสิทธิ์ในการศึกษา ร่วมสร้างโอกาสให้แก่เด็กข้ามชาติที่ไร้โอกาส เงิน 400 บาทของคุณคือทุนการศึกษาสำหรับเด็ก 1 คน