ร่วมใจช่วยน้ำท่วมภาคใต้

โพสเมื่อ : 29 มกราคม 2564

แคมเปญบริจาค "ช่วยน้ำท่วมภาคใต้"

ที่มา

     จากสถานการณ์ท่วมพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ในช่วง วันที่ 4-30 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ส่งผลให้บ้านเรือนในจังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่ที่น้ำท่วมขัง 23 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช, ลานสกา, เชียรใหญ่, เฉลิมพระเกียรติ, ชะอวด, ปากพนัง, จุฬาภรณ์, หัวไทร, สิชล, นบพิตำ, ท่าศาลา, ขนอม, นาบอน, ทุ่งสง, ร่อนพิบูลย์, ทุ่งใหญ่, บางขัน, พิปูน, ฉวาง, พรหมคีรี, ถ้ำพรรณา, ช้างกลาง และพระพรหม รวม 145 ตำบล 1,049 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 184,750 ครัวเรือน 

     ในตอนนี้ระดับน้ำลดลงไปเรื่อยๆ จนปัจจุบันเป็นปกติแล้ว แต่ความเสียหายทางด้านทรัพย์สิน ข้าวของเครื่องใช้  พื้นที่ทำกินและอาชีพนั้น ยังคงอยู่ ซึ่งทางมูลนิธิรักษ์ไทย ทำการเปิดรับบริจาค ในโครงการ “ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้” เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนและส่งมอบความต้องการขั้นพื้นฐานสำหรับประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการและเด็กเล็ก 

     ทางมูลนิธิรักษ์ไทยขอประมวลภาพ ในการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ พื้นที่ก่อนและหลังเกิดน้ำท่วมและกิจกรรมที่ทางเจ้าหน้ามูลนิธิรักษ์ไทยนครศรีธรรมราชดำเนินการตลอดช่วงเวลาที่เกิดน้ำท่วมขึ้น

มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย

มอบผ้าอ้อมอนามัยสำหรับผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และเด็กเล็ก

กิจกรรมครัวชุมชน

โครงการอื่นๆ

รักษ์ไทยสู้ COVID-19

จากการระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ เป้าหมายของมูลนิธิรักษ์ไทย คือการช่วยเหลือกลุ่มคนที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองทั่วประเทศ เช่น ชุมชนหรือหมู่บ้านที่มีการระบาดจนถูกล็อกดาวน์ เพื่อให้ทุกคนได้ก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปด้วยกัน

ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง

มูลนิธิรักษ์ไทย อยากบอกให้คนทั้งโลกรู้ว่า "ผู้หญิงนั้นก็มีความสำคัญ ไม่ใช่ที่รองรับความรุนแรงเพราะพวกเธอทุกคน มีคุณค่าและความสามารถในตัวเอง สามารถใช้ศักยภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้"

ศูนย์การเรียนรู้ลูกแรงงานข้ามชาติ มูลนิธิรักษ์ไทย สมุทรสาคร

ได้เริ่มกิจกรรมเด็กข้ามชาติที่ติดตามพ่อแม่อยู่ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2548 โดยเริ่มจากการทำกิจกรรมอบรมให้ความรู้พ่อแม่ในเรื่องของเอชไอวีในชุมชน จากนั้นได้เห็นถึงปัญหาของเด็กผู้ติดตาม ซึ่งมีเด็กที่เข้าไปในสถานที่ทำงานกับผู้ปกครองเนื่องจากไม่มีคนดูแล นำไปสู่ความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุในสถานประกอบการ อีกทั้งเด็กส่วนหนึ่งโตพอที่จะช่วยพ่อแม่ทำงานได้จนนำไปสู่การทำงานและการใช้แรงงานเด็กเต็มรูปแบบ นอกจากนี้ยังมีเด็กบางส่วนที่อยู่ที่บ้านตามลำพังในระหว่างที่ผู้ปกครองไปทำงาน จนทำให้เกิดอุบัติเหตุและถูกละเมิดทางเพศเด็ก

ศูนย์การเรียนรู้ลูกแรงงานข้ามชาติ มูลนิธิรักษ์ไทย นครศรีธรรมราช

เพราะเด็กทุกคนควรได้รับสิทธิ์ในการศึกษา ร่วมสร้างโอกาสให้แก่เด็กข้ามชาติที่ไร้โอกาส เงิน 400 บาทของคุณคือทุนการศึกษาสำหรับเด็ก 1 คน