ธนาคารกรุงไทย ร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย ร่วมอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ชวน สัมผัสวิถีชีวิตเรือแถกเลน คนหาหอย ดูนกชายเลน บ้านปากทะเล อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

ธนาคารกรุงไทย ร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย ร่วมอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ชวน สัมผัสวิถีชีวิตเรือแถกเลน คนหาหอย ดูนกชายเลน บ้านปากทะเล อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

โพสเมื่อ : 23 พฤษภาคม 2567

จุดขายของที่นี่คือมีความดั่งเดิม มีความเป็นธรรมชาติ มีป่าชายเลน มีหอย มีปู ยังอุดมสมบูรณ์มาก เราก็ใช้อุปกรณ์ทำมาหากินแบบวิถีชาวบ้าน ไม่ได้ใช้เครื่องจักร ไม่ได้ทำลาย ทรัพยากรบ้านเรายังคงอยู่ คนอยู่ได้ นกก็ยังอยู่ได้

ว่าที่ร.ต.คีรเทพ ปรัชญนาวิน

ประธานกลุ่มเรือแถกเลน / รองประธานสภาอบต.ปากทะเล

หาดเลน เป็นอีกระบบนิเวศในพื้นที่ชายฝั่ง เป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างปากแม่น้ำกับน้ำทะเล ทำให้เป็นศูนย์รวมเอาตะกอนจากแม่น้ำ เกิดเป็นตะกอนเลนผืนใหญ่ที่มีความอุดสมบูรณ์ หาดเลนเป็นที่อาศัยของสัตว์ทะเลมากมาย เช่น ปู กุ้ง ปลา และสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กแพลงตอนพืช แพลงค์ตอนสัตว์ ไส้เดือนทะเล หาดเลนจึงเป็นพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมสำหรับการหาอาหารของนกชายเลน นอกจากนี้หาดเลนยังมีหอยมากมายหลากหลายชนิด จึงเป็นแหล่งทำมาหากินของชาวประมงคนหาหอยที่สำคัญในพื้นที่บ้านปากทะเล

ธนาคารกรุงไทย ร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย ดำเนินโครงการโครงการกรุงไทยรักเพชรบุรี สนับสนุนกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์กรชุมชน ผู้ประกอบการท่องเที่ยว และกลุ่มประมงพื้นบ้าน กลุ่มผู้หญิง และเยาวชน ส่งเสริมการฟื้นฟูและดูแลรักษาระบบนิเวศน์ชายหาด ป่าชายเลนทั้งนี้เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาในพื้นที่อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี มียุทธศาสตร์การดำเนินงานเพื่อการฟื้นฟูและดูแลรักษาระบบนิเวศน์ชายหาด ป่าชายเลน วางแผนการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศน์และความหลากหลายทางชีวภาพโดยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย และสร้างความมั่นคงทางด้านการประกอบอาชีพ และรายได้ ที่มีความหลากหลาย

เนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ วันที่ 22 พฤษภาคม ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ใช้ประโยชน์องค์ประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน และการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม โครงการกรุงไทยรักษ์เพชรบุรีได้ร่วมมือกับ องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล โดยว่าที่ร.ต.คีรเทพ ปรัชญนาวิน รองประธานสภาตำบลปากทะเล ลงพื้นที่บ้านบางอินทร์พัฒนา ม.4 ต.ปากทะเล วางแผนพัฒนาส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพในการจัดการท่องเที่ยวชุมชน

ในพื้นที่บ้านบางอินทร์พัฒนา ม.4 ต.ปากทะเล ใช้วิถีการถีบกระดาน หาหอยด้วยมือ ไม่มีการใช้เครื่องจักกล ใช้การหาหอยแบบดั้งเดิมในพื้นที่ ที่จะเก็บหอยพวก หอยหวาน หอยแครง หอยตลับ หอยเสียบ โดยจะเลือกหาหอยที่มีขนาดใหญ่เท่านั้น พี่ๆคนหายหอยบอกว่าที่หาดเลนแถบนี้เปรียบเหมือนตู้กับข้าวหน้าบ้าน เป็นธนาคารที่ออกมาทำมาหากินได้ตลอดทั้งปี การหาหอยมีศักยภาพในการสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น

“หาดเลนบ้านเรามันเป็นเหมือนธนาคารที่เราพร้อมจะไปเบิกได้ทุกวัน อยู่ที่เราจะขยันหรือขี้เกียจที่จะไปเบิกมาใช้”

ประเสริฐ พ่วงความสุข(ลุงออด)

คนหาหอย

ชุมชนบ้านบางอินทร์พัฒนาโดยกลุ่มเรือแถกเลน และอบต.ปากทะเล มีแนวคิดในการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนชมวิถีชีวิตเรือแถกเลนหาหอยในหาดเลน ที่นักท่องเที่ยวสนใจในการหาหอยของคนในชมขน ได้สัมผัสธรรมชาติของป่าชายเลนตลอดแนวคลอง และล่องเรือผ่านหาดเลนออกไปหาหอยด้วยกระดานแถกเลนที่สร้างความตื่นตาตื่นใจแกนักท่องเที่ยว ที่จะได้สัมผัสวิถีชีวิตของคนท้องถิ่น และที่สำคัญยังได้เจอนกชายเลนโดยเฉพาะในช่วงฤดูการอพยพที่จะเจอนกชายเลนนับหมื่นตัว

“นกกับคนก็อยู่ด้วยกันมาหลายสิบปี พอมีคนมาหาหอย นกก็ขยับไปยังหากินได้ คนก็หาหอยได้ ทะเลบ้านเรามันกว้างมาก เราก็อยู่ด้วยกันได้”

อเนก โพธิ์ทอง (เค)

คนนำเที่ยวกลุ่มเรือแถกเลน ปากทะเล

นอกจากนี้โครงการกรุงไทยรักเพชรบุรี ยังร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย อบต.ปากทะเล และ สมาคมอนุรักษ์นกแห่งประเทศไทย ดำเนินการพัฒนาที่อยู่อาศัยของนกชายเลนท้องถิ่น (Bird Habitat) เป็นแหล่งเที่ยวเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์ พัฒนาพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้นกชายเลน บริเวณนาเกลือ หมู่ที่ 2 บ้านปากทะเล เชื่อมโยงการจัดการการอนุรักษ์ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดการท่องเที่ยว และสร้างความตระหนักในการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพร่วมกัน